Рассылка новостей
26.03.2012

Итоги интернет-конференции «Особенности декларирования доходов гражданами и предпринимателями»

С 2012 года введены новые формы декларации об имущественном состоянии и доходах и налоговой декларации плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя.

Несмотря на короткий срок действия новой формы декларации об имущественном состоянии и доходах, в нее уже внесены изменения. Обращаем внимание на то, что предприниматели, перешедшие с 2012 года с упрощенной системы на общую, обязаны задекларировать доходы по итогам работы в I квартале.

Каковы особенности декларирования доходов? Как заполнить декларацию при нарушении работы на едином налоге? На эти и другие вопросы ответил председатель ГНС в Днепропетровской области Вадим Александрович Куслий.

 

Вадим Александрович, назовите пожалуйста номера бланков, по которым отчитываются предприниматели-упрощенцы и предприниматели на общей системе налогообложения. Можете перечислить ВСЕ бланки, которые необходимо заполнять и сдавать в налоговую? Также периодичность сдачи каждого из них. Спасибо.

Алла :: г. Днепропетровск : 23.03.2012 г. (12:19)

 

Відповідно до пп. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року в строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про доходи, незалежно від того, проводилась протягом звітного року підприємницька діяльність чи ні. Форму податкової декларації затверджено наказом Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1395 (у редакції наказу Мінфіну України від 03.02.2012 р. № 84).

Відповідно до п. 296.2 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, установлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 ПКУ. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи. Згідно з пп. 296.5.1 п. 296.5 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи. Подання податкової декларації в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації в строк, установлений для річного податкового (звітного) періоду.

Платники єдиного податку другої – четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (п. 296.3 ст. 296 ПКУ).

Наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1688 затверджено форму податкової декларації платника єдиного податку  – фізичної особи, починаючи з I кварталу 2012 року.

Я уплатила за обучение в декабре 2011 года за 1 семестр 2012 года. Могу ли я эту сумму включить сейчас в декларацию? Спасибо

Наталья :: г. Днепродзержинск : 23.03.2012 г. (12:22)

Згідно з п.п. 166.2.1 п.166.2 ст. 166 Податкового кодексу України (далі-кодекс) до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). Відповідно до п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166 кодексу платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, як суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Таким чином, сума коштів, яка сплачена у звітному податковому році за періоди навчання наступного року, не може бути включена до податкової знижки.

Добрый день. В 2011 году я была на едином налоге, с 2012 года - на общей системе. Сейчас нужно подать квартальную декларацию о доходах, что бы начислить авансовые платежи. Какие разделы декларации мне нужно заполнить (я думаю что только третий)? И как указывать сумму авансов в строке 08 приложения 5? Там предусмотрено умножать на 25%, но это же для годового отчета. А в инструкции ничего нет.

Лиза :: г. Днепропетровск : 23.03.2012 г. (12:29)

Відповідно до пп. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну чи сплачували фіксований податок до набрання чинності цим Кодексом, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ, що настануть у звітному податковому році.

Згідно з п.п.49.18.2 п.49.18 ст.49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Тобто, за результатами звітного кварталу фізичній особі – підприємцю, яка перейшла із спрощеної системи оподаткування на загальну, потрібно подати декларацію про отримані доходи за квартал, в якому така фізична особа – підприємець перебувала на загальній системі оподаткування.

Форма податкової декларації та інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.11.11 №1395, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27.12.11 за №1532/20270 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом міністерства фінансів України від 03.02.12 №84).

Додаток 5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності" заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

У рядку 08 додатку 5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності" зазначається сума авансового платежу.

Гражданин получал зарплату и доходы от аренды недвижимости. При этом размер совокупного дохода не превысил 1320 грн. Доходы выплачивали налоговые агенты. Нужно ли ему подавать декларацию?

Анастасия :: г. Днепродзержинск : 23.03.2012 г. (12:31)

Згідно з п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VI, зі змінами і доповненнями (далі – ПКУ) обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи:

виключно від податкових агентів, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку.

Таким чином, у разі отримання доходів виключно від податкових агентів обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним.

Подскажите. Я на второй группе единого налога, предоставляю услуги по установке окон населению Но в марте получила доход от установки окон юрлицу на общей системе. Понимаю, что это нарушение. Где в декларации по единому налогу показывать такой доход? Ведь это не запрещенный вид деятельности на едином налоге и он есть у меня в свидетельстве плательщика единого налога.

Татьяна :: г. Днепропетровск: 23.03.2012 г. (12:33)

Відповідно до пп. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до платників єдиного податку другої групи належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність із надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають із ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

Згідно з абз. 5) пп. 298.2.3 п. 298.3 ст. 298 ПКУ платники єдиного податку (фізичні особи – підприємці) зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми.

Відповідно до пп. 4 п. 299.15 ст. 299 ПКУ свідоцтво платника єдиного податку анулюється органом державної податкової служби в разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, зокрема надання фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку ІІ групи послуг, у тому числі побутових, неплатникові єдиного податку.

При цьому пп. 3 п. 293.5 ст. 293 ПКУ передбачено, що до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, застосовується ставка єдиного податку в розмірі 15 відсотків. Враховуючи вищевикладене, якщо фізична особа – підприємець – платник єдиного податку другої групи надала послуги неплатникові єдиного податку, тобто здійснила вид діяльності, який не дає право на застосування спрощеної системи оподаткування, то орган державної податкової служби має право анулювати свідоцтво платника єдиного податку та дохід, отриманий від такого виду діяльності, оподатковується за ставкою єдиного податку в розмірі 15 відсотків.

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді, відображається платником єдиного податку-фізичною особою у ІІІ розділі (Показники господарської діяльності для платників єдиного податку II групи), код рядка 10 Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 № 1688.

Крім того, у розділі V (Визначення податкових зобов'язань по єдиному податку) у рядках 17, 20 та 22 платник податку визначає податкові зобов’язання від суми доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування.

Физическому лицу, гражданину и резиденту Украины, не являющемуся предпринимателем, необходимо получить документ-подтверждение налогового резидента Украины (для сотрудничества с зарубежным контрагентом по гражданско-правовому договору). Объясните, пожалуйста, порядок получения такого документа, в котором указывается страна, где данное лицо платит налоги.

Алла :: г. Днепропетровск : 23.03.2012 г. (12:40)

Відповідно до наказу ДПА України від 12.04.02 №173 «Про підтвердження статусу податкового резидента України» довідку-підтвердження статусу податкового резидента України видає державна податкова інспекція за місцем знаходження юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи.

Державні податкові інспекції за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) у разі подання такою особою заяви про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі або заяви про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави за формами, затвердженими компетентним органом цієї зарубіжної держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування на її території, зобов’язані підтверджувати статус податкового резидента на цих формах підписом начальника Державної податкової інспекції та печаткою.

Згадані заяви подаються з перекладом на українську мову, крім заяв, оформлених російською мовою.

У меня знакомая предприниматель на едином налоге (первая группа) оказание услуг по пошиву и ремонту одежды населению. Нужно ли ей подавать налоговую декларацию плательщика единого налога ФЛП за первый квартал 2012г?

Марина :: г. Запорожье : 23.03.2012 г. (12:42)

Відповідно до п. 296.2 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку в строк, установлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 ПКУ. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Здравствуйте. Я оплачиваю обучение дочери-студентки в вузе. Дочь в 2011 г. получала доходы по гражданско-правовому договору. Смогу ли я воспользоваться налоговой скидкой?

Сергей :: г. Днепропетровск : 23.03.2012 г. (12:42)

Згідно з п.п. 14.1.170 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом. При цьому, ПКУ установлено обмеження щодо неперевищення сум нарахованої платником податку податкової знижки понад суму загального оподатковуваного доходу платника, одержаного протягом року як заробітна плата (п.п.164.4.2 п.164.4 ст.164 ПКУ). Згідно з п.п.14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ заробітна плата для цілей розділу IV цього Кодексу - основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Ці відносини регулюються трудовим законодавством, зокрема Кодексом законів про працю. При укладанні трудового договору з працівником працедавець видає наказ про зарахування його на роботу, на підставі якого у трудовій книжці цього працівника робиться позначка про прийняття його на роботу на відповідну посаду.

Таким чином, якщо студент протягом звітного року одержував доходи від виконання договорів цивільно-правового характеру, які не є трудовими договорами, то члени його сім’ї першого ступеня споріднення мають право на податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання такого студента.

Вадим Александрович, можете ли Вы ответить на такой вопрос: когда прекратиться практика местных налоговиков вместо конкретных ответов (да, нет) ограничиваться цитированием норм законодательства? Это связано с нежеланием помочь плательщикам налогов или с некомпетентностью налоговых инспекторов?

Станислав Иванович :: г. Кривой Рог : 23.03.2012 г. (12:48)

Робота податкової служби переорієнтується на надання платникам якісних послуг.

Втілюючи ідеологію партнерських стосунків з платниками, щомісячно протягом року податкова служба планує вводити новації, направлені на покращення обслуговування.

В цьому напрямку вже зроблено кілька кроків назустріч платникам.

Голова ДПСУ Олександр Клименко своїм наказом від 10.02.12 № 109 затвердив Концепцію створення та діяльності центрів обслуговування платників податків, Рекомендації щодо оформлення їх приміщень, функціонування та регламенту роботи Центру.

На даному етапі розробляються плани заходів з утворення центрів обслуговування платників податків у відповідності до вимог, затверджених зазначеним наказом.

До кінця поточного року центри з обслуговування платників податків буде відкрито при кожній податковій інспекції області.

Їх метою – є забезпечення виконання органами державної податкової служби основних стратегічних цілей та організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків.

Всі сервісні установи податкової служби матимуть у своїй структурі три обов’язкові секції – секцію прийому і видачі довідок та дозвільних документів, секцію прийому звітності і кореспонденції та секцію обслуговування платників.

Крім того, всі сервісні центри обладнають залами очікування з Wi-Fi та плазмовими екранами, на яких транслюватиметься важлива інформація для платників. Для зручності платників тут же розташують платіжні термінали, де можна відразу сплатити податки, інші обов’язкові платежі та ін.

Для допомоги відвідувачам запроваджується посада консультанта-модератора, який зобов’язаний допомагати людям у пошуку необхідної інформації на стендах, заповненні документів тощо.

Кожний сервісний центр, окрім звичайного підключення до Інтернет, буде забезпечений доступом до корпоративної мережі ДПС України та Єдиної бази податкових знань. Таким чином, консультанти завжди матимуть найсвіжішу інформацію з усіх питань, що цікавлять платників.

Також при проектуванні сервісних центрів передбачається забезпечення всіх умов для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Добрый день! Я получала денежный перевод по почте от бабушки с России, должна ли я подавать декларацию о доходах? Как поступает информация в органы ГНС о таких операциях?

Алена :: г. Кривой Рог: 23.03.2012 г. (12:49)

Порядок оподаткування та обов’язок декларування іноземних доходів громадян встановлено пунктом 170.11 статті 170 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс).

Іноземні доходи оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 Податкового кодексу, тобто за ставками 15% (17%).

Водночас, у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

Податковим кодексом передбачено, що в разі відсутності у платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним іноземного доходу та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції такий платник зобов’язаний подати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

Звертаємо увагу, що у разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, установлену цим Кодексом та іншими законами (пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПКУ).

Слід зазначити, що не зараховуються в зменшення суми річного податкового зобов’язання платника податку:

а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

б) поштові податки;

в) податки на реалізацію (продаж);

г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Відповідно до п. 13.5 ст. 13 Податкового кодексу для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Так, у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати до 1 травня, наступного за звітним, річну податкову декларацію.

Добрый день. У меня интернет-магазин. Часть денег мне поступает по безналичному расчету, а часть электронными деньгами. Не является ли это нарушением работы на едином налоге? Если это нарушение, то как заполнить декларацию?

Сергей :: г. Никополь : 23.03.2012 г. (13:00)

Відповідно до п.291.6 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Здравствуйте! У меня 2-я группа упрощенцев. В этом году прошел платеж от юрлица за услуги, которые я выполнил в прошлом году. Есть ли в этом нарушение? Услуги в этом году для этого же юрлица я уже не выполняю.

Семен :: 23.03.2012 г. (13:01)

Відповідно до пп. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи належать фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Згідно з п. 292.1 ст.293 ПКУ доходом платника єдиного податку - для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

Пунктом 292.6 ст.292 ПКУ встановлено, що датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку.

Одночасно абз. 2) п.п. 293.4 ПКУ передбачено, що до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи, застосовується ставка єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Таким чином, якщо з 01.01.12 фізична особа-підприємець перебуває на спрощеній системі оподаткування у другій групі та отримує доходи від юридичної особи за видами діяльності, не зазначеними у свідоцтві такого платника єдиного податку, то такі доходи підлягають оподаткуванню за ставкою 15 %.

Два предпинимателя на ЕН вторая группа планируют заклучить договор о совместной деятельности (простое товарищество) как правильно отражать доходы каждой из сторон в книге учета доходов?

Елена :: г. Днепропетровск : 23.03.2012 г. (13:18)

Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи здійснюється відповідно до п.153.14 ст.153 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами і доповненнями (далі – Кодекс).

Порядок ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2011 №1352, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2011 за №1290/20028. Зазначений порядок застосовується до тих договорів про спільну діяльність, за якими провадиться господарська діяльність на території України , або метою яких є отримання доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до р.III Кодексу, та уповноваженим платником у частині ведення обліку є платник податку на прибуток.

Відповідно до п.64.6 ст.64 Кодексу на обліку в органах ДПС повинні перебувати договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на яких поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені п.153.14 ст.153 Кодексу.

Відповідно до п.4.6 р.IV Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (далі – Порядок) для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа зобов’язана протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або після набрання ним чинності подати до органу ДПС за своїм основним місцем обліку такі документи: заяву за ф.№1-ОПП; завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність.

Підпунктом 3.5.2 р.III Порядку встановлено, що в органах ДПС не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені п.153.14 ст. 153 ПКУ. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в органах ДПС та виконує обов’язки платника податків самостійно.

Можно ли в декларацию за 2011 год включить платежку 2010 года за обучение 1 семестра 2011 года?

Светлана :: г. Днепропетровск: 23.03.2012 г. (13:24)

Згідно з п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). Відповідно до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, як суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Таким чином, сума коштів, яка сплачена у 2010 році за періоди навчання наступного 2011 року, не може бути включена до податкової знижки.

Поделиться:

Количество просмотров: 6940

Новый номер!

  • Рабочее место в салоне: сдаем (берем) в аренду
  • Декларация о доходах до 1 мая и налоговая скидка
  • Закончилась аренда помещения: как сдать 20-ОПП
  • Если отказывать контролерам, то обоснованно
  • Дропшиппинг: договорные и учетные нюансы

 Подробнее...

Мы на Facebook

Популярное