Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вимога по ЕСВ
Форумы газеты ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ > Форумы по частному предпринимательству > Пенсионные и другие социальные взносы и сборы
maks_84
День добрый. Вопрос следующий. Пришла Постанова про відкриття виконавчого провадження на Основе ВИМОГИ от ОДПИ. Насколько это законно?
surprise
Цитата(maks_84 @ 07.02.2014, 16:11) *
День добрый. Вопрос следующий. Пришла Постанова про відкриття виконавчого провадження на Основе ВИМОГИ от ОДПИ. Насколько это законно?

Приказ Миндоходов
http://www.profiwins.com.ua/ru/letters-and...a/4086-455.html
VI. Порядок взыскания задолженности с плательщиков..............

Приказ Миндоходов
Порядок
рассмотрения органами доходов и сборов жалоб на требования об уплате недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и на решение о начислении пени и наложении штрафа
http://www.profiwins.com.ua/ru/letters-and...a/4082-452.html

ЗУ №2464
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/page3
Стаття 13. Права органів доходів і зборів
6) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;

7) стягувати з платників несплачені суми єдиного внеску;

8) порушувати в установленому законом порядку питання про
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні
законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

9) у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування,
обчислення і сплати єдиного внеску звертатися в установленому
законом порядку до відповідних правоохоронних органів;

10) здійснювати інші функції, передбачені законодавством.
{ Стаття 13 в редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від
04.07.2013 }

Стаття 25. Заходи впливу та стягнення

4. Орган доходів і зборів у порядку, за формою та у строки,
встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику,
надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про
її сплату.
{ Абзац перший частини четвертої статті 25 в редакції Закону
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

Платник єдиного внеску зобов'язаний протягом десяти
календарних днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки
сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.
{ Абзац третій частини четвертої статті 25 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного
внеску узгоджує її з органом доходів і зборів шляхом оскарження
вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому
порядку.
{ Абзац четвертий частини четвертої статті 25 в редакції Закону
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до
органу доходів і зборів вищого рівня у письмовій формі протягом
десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником
єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням
про це органу доходів і зборів, який прийняв вимогу про сплату
єдиного внеску.
{ Частину четверту статті 25 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

Орган доходів і зборів, який розглядає скаргу платника
єдиного внеску, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та
надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних
днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника
єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому
під розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення
органом доходів і зборів не надсилається платнику єдиного внеску,
така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника
єдиного внеску.
{ Частину четверту статті 25 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску
встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику.
{ Частину четверту статті 25 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

У разі якщо згоди з органом доходів і зборів не досягнуто,
платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та
штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти календарних днів
з дня надходження рішення відповідного органу доходів і зборів або
оскаржити вимогу до органу доходів і зборів вищого рівня чи в
судовому порядку.
{ Абзац восьмий частини четвертої статті 25 в редакції Закону
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти
календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у
вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не
узгодив вимогу з органом доходів і зборів, не оскаржив вимогу в
судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом
десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, орган
доходів і зборів надсилає в порядку, встановленому законом, до
підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки.
{ Абзац дев'ятий частини четвертої статті 25 в редакції Закону
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

У випадках, зазначених в абзаці дев'ятому цієї частини, орган
доходів і зборів також має право звернутися до суду з позовом про
стягнення недоїмки. При цьому заходи досудового врегулювання
спорів, передбачені законом, не застосовуються.
{ Абзац десятий частини четвертої статті 25 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

5. Вимога органу доходів і зборів про сплату недоїмки або
рішення суду щодо стягнення суми недоїмки виконується державною
виконавчою службою в порядку, встановленому законом.
{ Частина п'ята статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

6. За рахунок сум, що надходять від платника єдиного внеску
або від державної виконавчої служби, погашаються суми недоїмки,
штрафних санкцій та пені у порядку календарної черговості їх
виникнення. У разі якщо платник має несплачену суму недоїмки,
штрафів та пені, сплачені ним суми єдиного внеску зараховуються в
рахунок сплати недоїмки, штрафів та пені у порядку календарної
черговості їх виникнення.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2020 IPS, Inc.