Перелік органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах господарської діяльності, що підпадають під сферу дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням змін, внесених Указом Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 09.12.2010 року N 1085 (далі Указ N 1085)

Орган виконавчої влади до Указу N 1085

Предмет контролю (нагляду) до Указу N 1085

Правові підстави для здійснення контролю (нагляду) до Указу N 1085

Центральний орган виконавчої влади з урахуванням Указу N 1085

Предмет контролю (нагляду) з урахуванням Указу N 1085

Правові підстави для здійснення контролю (нагляду) з урахуванням Указу N 1085

1

2

3

4

5

6

1. Міністерство економіки України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

ЗУ "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з:

- експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

- заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів;

контроль за додержанням порядку формування, установлення та застосування цін (тарифів);

державний метрологічний контроль і нагляд.

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ від 31.05.2011 N 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України".

2. Міністерство юстиції України

 

 

Міністерство юстиції України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ від 06.04.2011 N 395 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України".

3. Міністерство охорони здоров'я України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов з проведення дезінфекційних, дезінсекційних,  дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю);

контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності:

- з медичної практики;

- з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів.

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Міністерство охорони здоров'я України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ від 13.04.2011 N 467 "Про Положення про Міністерство охорони здоров'я".

4. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я

Контроль якості лікарських засобів;

контроль за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з:

- виробництва лікарських засобів;

- оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

ЗУ "Про лікарські засоби";

Державна служба України з лікарських засобів

Контроль якості лікарських засобів;

контрольа дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з:

- виробництва лікарських засобів;

- оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ від 08.04.2011 N 440 "Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів".

 

 

 

5. Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з:

- переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;

- контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини);

- контроль за якістю крові та її компонентів;

 - контроль за додержанням законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ від 08.04.2011 N 441 "Питання Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань".

6. Комітет з контролю за наркотиками

Контроль за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовий і прекурсорів;

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

ЗУ "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Державна служба України з контролю за наркотиками

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

ЗУ "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ від 13.04.2011 N 457 "Питання Державної служби України з контролю за наркотиками".

 

 

 

7. Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю за дотриманням вимог санітарного законодавства

ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

ЗУ "Про безпечність та якість харчових продуктів";

УПУ від 06.04.2011 N 400 "Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України".

 

 

 

8. Державна інспекція техногенної безпеки України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ від 06.04.2011 N 392 "Питання Державної інспекції техногенної безпеки України".

 

 

 

9. Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті" від 08.04.2011 N 447.

 

 

 

10. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті" від 06.04.2011 N 387.

12. Міністерство культури і туризму України

Контроль за виконанням ЗУ "Про охорону культурної спадщини", інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

контроль за паспортизацією нерухомих об'єктів культурної спадщини.

ЗУ "Про охорону культурної спадщини"

11. Міністерство культури України

Контроль за станом обліку, зберіганням, охороною, реставрацією, використанням та переміщенням музейних предметів

ЗУ "Про охорону культурної спадщини";

УПУ від 06.04.2011 N 388 "Про Положення про ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів" від 08.04.2011 N 444.

 

 

 

12. Державне агентство України з туризму та курортів

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з туроператорської діяльності

13. Міністерство праці та соціальної політики України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Міністерство соціальної політики України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України" від 08.07.2011 N 741.

 

 

 

14. Державна інспекція України з питань праці

Державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю

УПУ "Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці" від 06.04.2011 N 386

15. Фонд соціального захисту інвалідів

Контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами і організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю (далі - підприємства), нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

Контроль за реалізацією державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів

УПУ "Про Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України від 06.04.2011 N 397

16. Міністерство освіти і науки

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з генетично-інженерної діяльності у замкненій системі

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" від 08.04.2011 N 410.

 

 

 

17. Державна інспекція навчальних закладів України

Здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності

УПУ "Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України" від 08.04.2011 N 438

 

 

 

18. Державна служба інтелектуальної власності України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництво дисків для лазерних,систем зчитування, матриць

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України" від 08.04.2011 N 436.

19. Міністерство фінансів України

 

 

Міністерство фінансів України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з:

- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів Украйни);

- випуску та проведення лотерей.

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про Положення про Міністерство фінансів України" від 08.04.2011 N 446.

 

 

 

20. Державна пробірна служба України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності,
зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про Положення про Державну пробірну службу України" від 13.04.2011 N 461.

21. Міністерство палива та енергетики України

 

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) та біогазом

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України" від 06.04.2011 N 382.

22. Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР)

Контроль за додержанням вимог законодавства у сфері альтернативних джерел енергії;

контроль у сфері енергозбереження.

ЗУ "Про альтернативні джерела енергії";

ЗУ "Про енергозбереження";

ЗУ "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу".

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Здійснення державного контролю у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

УПУ "Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України" від 13.04.2011 N 462

 

 

 

23. Національна комісія регулювання електроенергетики України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

ЗУ "Про електроенергетику";

ЗУ "Про теплопостачання";

ЗУ "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

24. Пенсійний фонд України

Контроль за:
- порядком формування накопичувального пенсійного фонду;

- цільовим використанням коштів Пенсійного фонду.

ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Пенсійний фонд України

Здійснення контролю за сплатою єдиного внеску

ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

25. Державний комітет лісового господарства України

Контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства

Лісовий кодекс України

Державне агентство лісових ресурсів України

Державний контроль за додержанням законодавства з ведення лісового господарства;

державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання.

Лісовий кодекс України;

УПУ "Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України" від 13.04.2011 N 458.

26. Міністерство охорони навколишнього природного середовища

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі:

- збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);

- операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

 - заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму.

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" від 13.04.2011 N 452.

Міністерство екології та природних ресурсів України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з:

виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" від 13.04.2011 N 452.

 

 

 

27. Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контролю) за дотриманням законодавства:

- про екологічну та радіаційну безпеку;

- про використання та охорону земель;

- про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів;

- про охорону атмосферного повітря;

- про охорону, захист, використання та відтворення лісів;

- щодо охорони, утримання і використання зелених насаджень;

- про використання, охорону і відтворення рослинного світу;

- про охорону, раціональне використання та відтворення тваринного світу;

- щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;

- під час ведення мисливського господарства та полювання;

- про додержання режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

- про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;

- у сфері хімічних джерел струму в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію;

- законодавства щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій зі шкідливими речовинами та сумішами;

- про поводження з відходами;

- щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов.

Лісовий кодекс України;

ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища";

ЗУ "Про відходи";

ЗУ "Про охорону атмосферного повітря";

ЗУ "Про охорону земель";

УПУ "Про Положення про Державну екологічну інспекцію України" від 13.04.2011 N 454.

 

 

 

28. Державна служба геології та надр України

Контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України

УПУ "Про Положення про Державну службу геології та надр України" від 06.04.2011 N 391

29. Державний комітет України з земельних ресурсів

Контроль за використанням та охороною земель;

контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів.

Земельний кодекс України;

ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель";

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Державне агентство земельних ресурсів України

Контроль за використанням та охороною земель;

контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів.

Земельний кодекс України;

ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель";

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

Указ Президента України "Про Державне агентство земельних ресурсів України" від 08.04.2011 N 445.

30. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Нагляд за додержанням законодавства з охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

здійснює в установленому порядку державний гірничий нагляд та контроль за веденням пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення підземних вод;

контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду).

Кодекс України "Про надра";

Гірничий закон України;

ЗУ "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення";

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (згідно з переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);

державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами;

державний нагляд та контроль з питань ведення гірничих робіт на підприємствах вугільної, гірничорудної і нерудної промисловості.

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

31. Міністерство аграрної політики України

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції;

контроль за умовами виробництва і реалізації цукру.

УПУ "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України" від 23.04.2011 N 500

 

 

 

32. Державна інспекція сільського господарства України

Здійснює державний нагляд (контроль):

- у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності;

- у частині насінництва та розсадництва;

- у частині якості та безпечності сільськогосподарської продукції;

- у частині дотримання правил виробництва виноробної продукції;

- у частині дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

- в частині родючості грунтів;

- в частині експлуатації та технічного стану машин;

- у частині охорони прав на сорти рослин;

- здійснює контроль на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового виробництва всіх форм власності за охороною праці, пожежною безпекою та безпекою дорожнього руху;

- здійснює метрологічний нагляд та контроль за додержанням вимог стандартів і нормативних документів.

УПУ "Про Державну інспекцію сільського господарства України" від 13.04.2011 N 459

33. Державний комітет рибного господарства України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;

контроль та нагляд за якістю та безпекою риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції з них, що призначаються для експорту;

контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Водний кодекс України;

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Державне агентство рибного господарства України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;

контроль у галузі охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водах України, внутрішніх водоймах України та у водах, що знаходяться поза межами юрисдикції України, щодо риболовних суден, що плавають під Державним Прапором України відповідно до міжнародних договорів України;

контроль за дотриманням правил рибальства;

контроль за дотриманням лімітів і нормативів використання водних живих ресурсів;

контроль за дотриманням правил використання об'єктів тваринного світу в частині водних живих ресурсів.

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про Державне агентство рибного господарства України" від 16.04.2011 N 484.

34. Державний комітет ветеринарної медицини України

Ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за тваринами, продуктами тваринного походження, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами, кормами рослинного та тваринного походження, готовими кормами, штамами мікроорганізмів, репродуктивним матеріалом, патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами, а також потужностями (об'єктами), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу вищезазначених об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

ЗУ "Про ветеринарну медицину";

ЗУ "Про безпечність та якість харчових продуктів";

ЗУ "Про рибу, інші водні живі ресурси та продукцію з них".

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

- контроль і нагляд за дотриманням вимог стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) харчової продукції, бере участь у розробленні обов'язкових параметрів безпечності та якості харчових продуктів;

- державний ветеринарно-санітарний контроль за переміщенням тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, призначених для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії, супутніми об'єктами; потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

- державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, штамами мікроорганізмів, патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами, а також потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

- державний контроль за виробництвом і готовою продукцією на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних і молокопереробних підприємствах, видає експлуатаційні дозволи операторам потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, а також здійснює державний контроль на підприємствах гуртового зберігання харчових продуктів;

- державний контроль за відповідністю виготовленого продукту декларації виробника;

- державний контроль та державний нагляд за безпечністю тварин, харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачу міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів (для держав СНД-ветеринарних свідоцтв);

- державний контроль за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;

- державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин;

- державний фітосанітарний контроль та нагляд;

- державний фітосанітарний контроль та нагляд;

- державний контроль за проведенням обробки і фумігації (знезараження) рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;

- державний контроль за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;

- державний фітосанітарний контроль за діяльністю розсадників, державних
сортодільниць, оранжерей і теплиць, діяльність яких пов'язана з обігом рослин;

- державний контроль за використанням біологічних контрольних організмів;

- державний фітосанітарний контроль за виробництвом та обігом рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання;

- державний контроль за своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, додержанням регламентів застосування засобів захисту рослин, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

- контроль за
дотриманням вимог
законодавства щодо забезпечення належної якості та безпеки засобів захисту рослин (пестицидів та агрохімікатів), у тому числі діючих речовин;

- державний контроль за вмістом залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, грунті на землях сільськогосподарського призначення, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;

- здійснює державний контроль за проведенням профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження;

- здійснює державний контроль за проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів застосування засобів захисту рослин;

- здійснює нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві;

- здійснює контроль господарської діяльності у племінній справі у тваринництві, пов'язаної з виробництвом племінних (генетичних) ресурсів, збереженням племінних (генетичних) ресурсів, торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

УПУ "Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України" від 13.04.2011 N 464

35. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Контроль за додержанням законодавства:

- про захист прав споживачів;

- про рекламу;

- у сфері метрології та метрологічної діяльності;

- нагляд за додержанням технічних регламентів, стандартів, норм і правил.

ЗУ "Про рекламу";

Декрет КМУ "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 N 30-93;

ЗУ "Про захист прав споживачів";

ЗУ "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

- ринковий нагляд і контроль продукції;

- контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів;

- контроль за додержанням законодавства про рекламу;

- нагляд за додержанням технічних регламентів, стандартів, норм і правил.

ЗУ "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";

ЗУ "Про рекламу";

ЗУ "Про захист прав споживачів";

УПУ "Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів" від 13.04.2011 N 465.

36. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформаціїї (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)
розроблення, виробництва, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису)

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності";

ЗУ "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України";

ЗУ "Про електронний цифровий підпис";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);

надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України).

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

ЗУ "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України";

ЗУ "Про електронний цифровий підпис";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" від 30.06.2011 N 717.

37. Міністерство внутрішніх справ України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з:

- виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

- виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;

- з надання послуг з охорони власності та громадян;

- з діяльності, пов'язаної з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;

- діяльності, пов'язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів.

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

ЗУ "Про електронний цифровий підпис";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

 

 

 

 

 

 

38. Державна служба молоді та спорту України

Контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл (комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи з різних видів спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів паралімпійського резерву), шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;

- здійснює контроль за технічним станом та ефективним
використанням спортивних споруд, центрів (баз) олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, додержанням екологічних вимог під час їх використання.

УПУ "Про Положення про Державну службу молоді та спорту України" від 31.05.2011 N 636

 

 

 

39. Державне агентство України з питань юно

- контроль за дотриманням законності прокату, тиражування, розповсюдження, публічного показу або демонстрування фільмів, а також виконання умов, передбачених прокатним посвідченням, у межах компетенції Держкіно України;

- контроль за тиражуванням фільмокопій на відеоносіях, їх продажем, передачею у прокат і оренду для публічного показу через відеоустановку;

- контроль за тиражуванням фільмокопій на кіноплівці, передачею їх у прокат, демонструванням фільмокопій на кіноплівці у призначених для цього приміщеннях: кінотеатрах, кіноустановках тощо.

УПУ "Про Положення про Державне агентство України з питань кіно" від 06.04.2011 N 404

 

 

 

40. Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Контроль за дотриманням виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг правил технічної експлуатації, користування системами водопостачання, каналізації та теплопостачання, технічних вимог до засобів обліку і регулювання споживання води і теплової енергії, кількості та якості житлово-комунальних послуг (крім суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення і є ліцензіатами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії);

- юридичними і фізичними особами державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою;

- суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, правил і норм у сфері поводження з побутовими відходами;

- суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства правил і норм технічної експлуатації житлових будинків, користування прибудинковими територіями та правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків.

УПУ "Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України" від 08.04.2011 N 439

41. Державна митна служба України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов з посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Державна митна служба України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов з провадження діяльності митного брокера

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698;

УПУ "Про Положення про Державну митну службу України" від 12.05.2011 N 582.

 

 

 

42. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження діяльності з:

- централізованого водопостачання та водовідведення;
 
- виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

ЗУ "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг";

ЗУ "Про питну воду та питне водопостачання";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

43. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної  із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію.

ЗУ "Про організацію формування та обігу кредитних історій";

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної  із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію.

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

44. Служба безпеки України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов з впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів.

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

ЗУ "Про Службу безпеки України";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698

Служба безпеки Украйни

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження діяльності з:

- розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;

- впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів.

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

ЗУ "Про Службу безпеки України";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

45. Національне космічне агентство України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

Державне космічне агентство України

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698.

46. Органи місцевого самоврядування

Контроль за дотриманням цін і тарифів;

контроль за якістю питної води;

контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

контроль за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

контроль за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

контроль за охороною праці;

контроль прикордонної і прибережної торгівлі.

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

Органи місцевого самоврядування

Контроль за дотриманням цін і тарифів;
 
контроль за якістю питної води;

контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

контроль за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

контроль за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

контроль за охороною праці;

контроль прикордонної і прибережної торгівлі.

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"