Перелік видів діяльності

N

Назва виду діяльності

КВЕД-2005

КВЕД-2010

Код

Назва

Код

Назва

1

діяльність з організації, проведення азартних ігор

92.71.0

Діяльність з організації азартних ігор

92.00

Організування азартних ігор

2

обмін іноземної валюти

67.13.0

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

66.12

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

3

виробництво підакцизних товарів

15.91.0

Виробництво дистильованих алкогольних напоїв

11.01

Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв

15.93.0

Виробництво виноградних вин

11.02

Виробництво виноградних вин

15.94.0

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин

11.03

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин

15.95.0

Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів

11.04

Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів

16.00.0

Виробництво тютюнових виробів

12.00

Виробництво тютюнових виробів

експорт, імпорт підакцизних товарів

51.17.0

Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.17

Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

51.35.0

Оптова торгівля тютюновими виробами

46.35

Оптова торгівля тютюновими виробами

51.34.0

Оптова торгівля напоями

46.34

Оптова торгівля напоями

51.39.0

Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

46.39

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 

продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин)

52.11.0

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

52.26.0

Роздрібна торгівля тютюновими виробами

47.26

Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

52.62.0

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

52.25.0

Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями

47.25

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

4

видобуток дорогоцінних металів

13.20.0

Добування руд кольорових металів
*(крім добування кольорових металів)

07.29

Добування руд інших кольорових металів

видобуток дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення

14.50.0

Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань

08.99

Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.

виробництво дорогоцінних металів

27.41.0

Виробництво дорогоцінних металів

24.41

Виробництво дорогоцінних металів

виробництво дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення

36.22.0

Виробництво ювелірних виробів

32.12

Виробництво ювелірних і подібних виробів

реалізацію дорогоцінних металів

51.52.4

Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами

46.72

Оптова торгівля металами та металевими рудами

реалізацію дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення

51.56.0

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.76

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

5

видобуток корисних копалин

10.10.1

Добування та збагачення кам'яного вугілля

05.10

Добування кам'яного вугілля

10.10.3

Агломерація кам'яного вугілля

19.20

Виробництво продуктів нафтоперероблення

10.20.1

Добування та збагачення лігніту

05.20

Добування бурого вугілля

10.20.2

Агломерація лігніту

19.20

Виробництво продуктів нафтоперероблення

10.30.0

Добування та агломерація торфу

08.92

Добування торфу

19.20

Виробництво продуктів нафтоперероблення

11.10.1

Добування нафти

06.10

Добування сирої нафти

11.10.2

Добування природного газу

06.20

Добування природного газу

11.10.4

Добування бітумінозних сланців та пісковику

06.10

Добування сирої нафти

13.10.0

Добування залізних руд

07.10

Добування залізних руд

13.20.0

Добування руд кольорових металів
*(крім добування дорогоцінних металів)

07.29

Добування руд інших кольорових металів

14.11.0

Добування декоративного та будівельного каменю

08.11

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

14.12.0

Добування вапняку, гіпсу та крейди

08.11

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

14.13.0

Добування глинистого сланцю

08.11

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

14.21.0

Добування піску та гравію

08.12

Добування піску, гравію, глин і каоліну

14.22.0

Добування глини та каоліну

08.12

Добування піску, гравію, глин і каоліну

14.30.0

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив

08.91

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив

14.40.0

Добування та виробництво солі

08.93

Добування солі

14.50.0

Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань

08.99

Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.

 

реалізацію корисних копалин

51.12.0

Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами

46.12

Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

35.23

Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

51.52.1

Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів

46.72

Оптова торгівля металами та металевими рудами

51.52.2

Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них

46.72

Оптова торгівля металами та металевими рудами

51.56.0

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.76

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

6

діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами

65.21.0

Фінансовий лізинг

64.91

Фінансовий лізинг

65.22.0

Надання кредитів

64.92

Інші види кредитування

64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

65.23.0

Інше фінансове посередництво

64.20

Діяльність холдингових компаній

64.30

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

64.92

Інші види кредитування

64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

7

діяльність з надання послуг пошти та зв'язку

64.12.0

Кур'єрська діяльність

53.20

Інша поштова та кур'єрська діяльність

64.20.0

Діяльність зв'язку

61.10

Діяльність у сфері проводового електрозв'язку

61.20

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

61.30

Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку

61.90

Інша діяльність у сфері електрозв'язку

8

діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату

52.50.0

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
*(також включає торгівлю букіністичними книгами)

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату

52.63.0

Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г.

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
*(включає діяльність торгових аукціонних будинків)

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
*(включає діяльність Інтернет-аукціонів)

74.87.0

Надання інших комерційних послуг

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
*(у частині діяльності незалежних аукціоністів)

9

діяльність з організації, проведення гастрольних заходів

92.34.0

Інша видовищно-розважальна діяльність

90.02

Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

92.31.1

Театральна та інша мистецька діяльність

90.02

Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

10

діяльність у сфері аудиту

74.12.0

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

11

страхові (перестрахові) брокери

67.20.0

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

66.22

Діяльність страхових агентів і брокерів

банки

65.12.0

Інше грошове посередництво

64.19

Інші види грошового посередництва

кредитні спілки

65.22.0

Надання кредитів

64.92

Інші види кредитування

ломбарди

65.23.0

Інше фінансове посередництво

64.92

Інші види кредитування

лізингові компанії

65.21.0

Фінансовий лізинг

64.91

Фінансовий лізинг

довірчі товариства

65.23.0

Інше фінансове посередництво

64.30

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

страхові компанії

66.01.0

Страхування життя та накопичення

65.11

Страхування життя

66.03.0

Інші послуги у сфері страхування

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

установи накопичувального пенсійного забезпечення

66.02.0

Недержавне пенсійне забезпечення

65.30

Недержавне пенсійне забезпечення

інвестиційні фонди і компанії

65.23.0

Інше фінансове посередництво

64.30

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

інші фінансові установи, визначені законом

65.23.0

Інше фінансове посередництво

64.20

Діяльність холдингових компаній

64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

реєстратори цінних паперів

67.12.0

Біржові операції з фондовими цінностями

66.19

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

12

виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

19.30.0

Виробництво взуття

15.20

Виробництво взуття

13

послуги з ремонту взуття

52.71.1

Ремонт взуття

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

14

виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

18.21.0

Виробництво робочого одягу

14.12

Виробництво робочого одягу

18.22.0

Виробництво верхнього одягу

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

18.24.0

Виробництво іншого одягу та аксесуарів
*(крім виготовлення головних уборів)

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

15

виготовлення виробів зі шкіри за індивідуальним замовленням

18.10.0

Виробництво одягу зі шкіри

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

16

виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

18.30.0

Виробництво хутра та виробів з хутра
*(крім виробництва головних уборів)

14.20

Виготовлення виробів із хутра

17

виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

18.23.0

Виробництво спіднього одягу

14.14

Виробництво спіднього одягу

18

виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

17.40.0

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

17.54.0

Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н. в. і. у.

19

виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

18.24.0

Виробництво іншого одягу та аксесуарів
*(крім виробництва одягу та інших аксесуарів, крім головних уборів)

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

18.30.0

Виробництво хутра та виробів з хутра
*(крім виробництва хутра та одягу з хутра)

14.20

Виготовлення виробів із хутра

20

додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

-

-

-

-

21

послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

52.74.1

Ремонт та перероблення одягу

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

22

виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

17.71.0

Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

17.72.0

Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

23

послуги з ремонту трикотажних виробів

52.74.1

Ремонт та перероблення одягу

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

24

виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

17.51.0

Виробництво килимів та килимових виробів

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

25

послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

52.74.9

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

26

виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

19.20.0

Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів

27

послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

52.71.2

Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

28

виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

36.11.0

Виробництво меблів для сидіння

31.02

Виробництво кухонних меблів

31.09

Виробництво інших меблів

36.13.0

Виробництво кухонних меблів

31.02

Виробництво кухонних меблів

36.14.0

Виробництво інших меблів

31.09

Виробництво інших меблів

29

послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

36.11.0

Виробництво меблів для сидіння

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

36.13.0

Виробництво кухонних меблів

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

36.14.0

Виробництво інших меблів

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

30

виготовлення теслярських та столярнях виробів за індивідуальним замовленням

20.30.0

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

31

технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

50.20.0

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

32

послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

52.72.1

Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

33

послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

52.72.2

Ремонт інших побутових електричних товарів

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

52.74.9

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
*(ремонт мобільних телефонів)

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

72.50.2

Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

34

послуги з ремонту годинників

52.73.1

Ремонт годинників

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

36

послуги з ремонту велосипедів

52.74.9

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
*(у частині ремонту велосипедів)

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

37

послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

36.30.2

Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

52.74.9

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
*(у частині настроювання фортепіано)

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

38

виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

52.74.9

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
*(у частині виготовлення ключів)

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

39

послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

52.74.9

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
*(крім виготовлення ключів)

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

40

виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

36.22.0

Виробництво ювелірних виробів

32.12

Виробництво ювелірних і подібних виробів

41

послуги з ремонту ювелірних виробів

52.73.2

Ремонт ювелірних виробів

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

42

прокат речей особистого користування та побутових товарів

71.40.0

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

43

послуги з виконання фоторобіт

74.81.0

Діяльність у сфері фотографії

74.20

Діяльність у сфері фотографії

44

послуги з оброблення плівок

74.81.0

Діяльність у сфері фотографії

74.20

Діяльність у сфері фотографії

45

послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

93.01.1

Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

46

послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

93.01.2

Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

47

вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

18.30.0

Виробництво хутра та виробів з хутра

15.11

Дублення шкур та оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

48

послуги перукарень

93.02.0

Надання послуг перукарнями та салонами краси

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

49

ритуальні послуги

93.03.0

Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

50

послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством

01.41.0

Надання послуг в рослинництві; облаштування ландшафту

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

01.42.0

Надання послуг у тваринництві

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

02.02.0

Надання послуг у лісовому господарстві

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

51

послуги домашньої прислуги

85.32.1

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

88.91

Денний догляд за дітьми

88.99

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.

52

послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

74.70.0

Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів

81.21

Загальне прибирання будинків
*(включає загальне прибирання квартир)

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
*(включає миття вікон, чищення димарів і камінів)


____________