Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Рассылка новостей
14.07.2014

ПАМ’ЯТКА ПЛАТНИКУ ПОДАТКІВ ПРИ СПІЛКУВАННІ З ПЕРЕВІРЯЮЧИМ ІЗ МІНДОХОДІВ

Для того щоб вільно та у рівних умовах спілкуватись з представником контролюючого органу, платник податків перш за все повинен чітко знати свої права та обов'язки, які перш за все визначаються Конституцією України, Податковим кодексом України, Митним кодексом України та іншими правовими нормативними документами, якими регулюються питання оподаткування та правовідносини, прийнятих за правилами, встановленими Законом.

Отже відповідно до статті 17.1. Податкового кодексу – платник податків має право:

17.1.2. представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;

17.1.6. бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;

17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами податкові консультації;

17.1.8. вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;

17.1.9. на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;

17.1.11. на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;

17.2. Платник податку має також інші права, передбачені законом.

Право на оскарження рішення, дії або бездіяльність митних органів передбачено статтями 24-30 Митного Кодексу України.

Слід пам'ятати, що посадові особи та інші працівники органів доходів і зборів, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або допустили бездіяльність, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність відповідно до закону. А шкода, заподіяна особам та їх майну неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю органів доходів і зборів або їх посадових осіб чи інших працівників, при виконанні ними своїх службових (трудових) обов’язків, відшкодовується цими органами, організаціями у порядку, визначеному законом.

Отже у Вас перевірка – що слід у першу чергу робити:

1. Перш за все, пересвідчитись чи дійсно перед Вами працівники органів доходів і зборів, – вимагайте показати службові посвідчення, чітко назвати свої посади, прізвище, ім'я та по-батькові, причину та підстави прибуття на місце здійснення підприємницької діяльності;

2. Вимагайте у перевіряючих заповнити Журнал перевірок;

3. Детально ознайомитися та зняти копії направлення на проведення такої перевірки, в якій зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу. Також у перевіряючих повинна бути копія наказу про проведення перевірки;

4. Прізвища, які зазначені в направленні на проведення перевірки, повинні відповідати службовим посвідченням;

5. Непред'явлення або не надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів, або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Уразі вимагання перевіряючими неправомірної вигоди - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи тощо, платник ні в якому разі не повинен йти на поступки. Завжди Ви повинні пам'ятати, за давання неправомірної вигоди (хабара) так само передбачена кримінальна відповідальність як і за його отримання.

Особа, яка обіцяла чи надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося до правоохоронного органу.

З метою доведення в подальшому факту вимагання, а не пропозиції, чи провокації, необхідно вжити всіх доступних заходів фіксації розмов чи поведінки перевіряючих (залучення до розмови інших осіб, які б могли підтвердити вимагання, застосування відео та аудіозапису, розмови бажано проводити в місцях де є камери відеоспостереження тощо).

По кожному такому факту необхідно звертатись до правоохоронних органів України - Службу безпеки, Міністерство внутрішніх справ, Прокуратуру. Також у разі вимагання неправомірної вигоди працівниками Міндоходів, платник може звертатись до управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Львівській області телефоном (032)297-36-09, lviv0800@ukr.net, працівники якого оперативно відреагують на Ваше повідомлення із дотриманням всіх заходів конфіденційності.

Цілодобово діє телефон гарячої лінії Міністерства доходів зборів – "Пульс" для повідомлень про неправомірні дії працівників податкової та митниці

(044) 284-00-07.

Слід пам'ятати що корупцію можна подолати тільки тоді, коли платники податків будуть дотримуватись лише двох правил:

ПРАВИЛО ПЕРШЕ – НЕ ДАВАТИ ХАБАРА!

ПРАВИЛО ДРУГЕ – ЧЕСНО СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ ТА МИТНІ ПЛАТЕЖІ!

Управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Львівській області

Поделиться:

Количество просмотров: 15032

Новий номер!

  • Новостворений ФОП перебував протягом року на ЗС та ЄП: як відзвітувати?
  • Добровільна сплата єдиного податку ФОП 2-ї групи: як заповнити декларацію
  • Як ФОП із ТОТ перереєструватися за іншою адресою

Детальніше...

Мы на Facebook

Популярне