Уголок потребителя

Подпишись на газету

Cправочник предпринимателя

Рассылка новостей
Бізнес-центр Дніпропетровської міської ради

CEASC: тренінги, навчання, стажування в Україні і за кордоном

Веб Университет Самосовершенствования

БУХГАЛТЕР, АУДИТОРСКАЯ ФИРМА, ЧП

Уроки для начинающих предпринимателей

Бланки для частных предпринимателей

Для плательщиков единого налога

Для предпринимателей на общей системе налогообложения

Отчетность по наемным работникам

Для плательщиков НДС

Отчетность по налогу на доходы

Отчетность по местным налогам и сборам

Для плательщиков единого взноса

Отчетность по экологическому налогу

Отчетность по плате за землю

Отчетность по рентной плате

Отчетность по акцизному налогу

Другие отчеты

Книги учета

Регистраторы расчетных операций

Первичные документы

Засвидетельствование форс-мажора

 

Для плательщиков единого налога

28.07.2015 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця(применяется с отчета за 2015 год)
11.01.2012 Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування
11.01.2012 Заява про застосування спрощеної системи оподаткування
18.08.2015 ЗАПИТ про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку
29.07.2015 Додаток 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.
13.03.2015 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників в податку, і сум утриманого з них податку (1ДФ)
Для предпринимателей на общей системе налогообложения
17.11.2015 Податкова декларація про майновий стан і доходи(применяется с отчета за 2015 год)
17.11.2015 Додаток Ф1 до податкової декларації про майновий стан і доходи(применяется с отчета за 2015 год)
17.11.2015 Додаток Ф4 до податкової декларації про майновий стан і доходи(применяется с отчета за 2015 год)
13.03.2015 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників в податку, і сум утриманого з них податку (1ДФ)
29.07.2015 Додаток 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.
Отчетность по наемным работникам
07.07.2015 Повідомлення про прийняття працівника на роботу
07.10.2013 Додаток 4. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України.
07.10.2013 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
07.10.2013 Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб
07.10.2013 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
11.01.2012 Ф4-ФССзТВП
10.01.2012 Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за____квартал 201_року
11.01.2012 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Д7
13.03.2015 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників в податку, і сум утриманого з них податку (1ДФ)
11.02.2014 Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності
08.02.2012 Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 200__ рік (Форма № 10-ПI)
09.12.2013 Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян,що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуваннюза 20___ рік
17.07.2013 Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (ф. № 3-ПН)
27.03.2015 Звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
Для плательщиков НДС
11.01.2012 Звіт про суми податкових пільг
19.02.2016 Реєстраційна заява платника на додану вартість
19.02.2016 Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
19.02.2016 Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
Отчетность по налогу на доходы
17.11.2015 Податкова декларація про майновий стан і доходи(применяется с отчета за 2015 год)
17.11.2015 Додаток Ф4 до податкової декларації про майновий стан і доходи(применяется с отчета за 2015 год)
13.03.2015 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників в податку, і сум утриманого з них податку (1ДФ)
Отчетность по местным налогам и сборам
18.08.2015 Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів (применяется с отчета за 2015 год)
18.08.2015 Податкова декларація з туристичного збору (применяется с отчета за 2015 год)
Для плательщиков единого взноса
28.07.2015 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті,та суми доплати до фіскальних органів (Титульний лист)
28.07.2015 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті,та суми доплати до фіскальних органів (Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті)
28.07.2015 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті,та суми доплати до фіскальних органів (Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком)
28.07.2015 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті,та суми доплати до фіскальних органів (Таблиця 3. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки)
Отчетность по экологическому налогу
28.09.2015 Податкова декларація екологічного податку (применяется с отчета за 2015 год)
28.09.2015 Додаток 1 Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (применяется с отчета за 2015 год)
28.09.2015 Додаток 2 Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (применяется с отчета за 2015 год)
28.09.2015 Додаток 3 Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (применяется с отчета за 2015 год)
28.09.2015 Додаток 7 Кодифікатор забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (применяется с отчета за 2015 год)
28.09.2015 Додаток 8 Кодифікатор забруднюючих речовин, що скидаються у водні об'єкти (применяется с отчета за 2015 год)
28.09.2015 Додаток 9 Кодифікатор відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (применяется с отчета за 2015 год)
Отчетность по плате за землю
03.08.2015 Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (действует с 31.07.2015 г.)
28.02.2014 Додаток 1. Відомості про наявні земельні ділянки
28.02.2014 Додаток 2. Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок
Отчетность по рентной плате
29.09.2015 Податкова декларація з рентної плати(применяется с отчета за 2015 год)
29.09.2015 Додаток 4. Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України(применяется с отчета за 2015 год)
29.09.2015 Додаток 15. Перелік кодів видів радіозв'язку(применяется с отчета за 2015 год)
29.09.2015 Додаток 5. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води(применяется с отчета за 2015 год)
29.09.2015 Додаток 6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту(применяется с отчета за 2015 год)
29.09.2015 Додаток 16. Кодифікація водних об'єктів за типом водного об'єкта та напрямом використання води, згідно з розділом IX Податкового кодексу України(применяется с отчета за 2015 год)
Отчетность по акцизному налогу
04.02.2015 Декларація акцизного податку
04.02.2015 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Другие отчеты
07.02.2012 Форма 20-ОПП
Книги учета
28.07.2015 Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість (наказ Мінфін України від 19.06.2015 р. № 579) (с 28.07.2015 г.)
28.07.2015 Книга обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість (наказ Мінфін України від 19.06.2015 р. № 579)(с 28.07.2015 г.)
15.08.2013 КНИГА обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування)
18.10.2013 Книга учета доходов и расходов, которую ведут физические лица – предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (приказ Миндоходов от 16.09.2013 г. № 481)
07.02.2014 Форма книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю
07.02.2014 Форма книги обліку розрахункових операцій на РРО
Регистраторы расчетных операций
24.10.2013 Форма № 1-КОРО ЗАЯВА про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки
24.10.2013 Форма № 2-КОРО ЗАЯВА про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
24.10.2013 Форма № 1-РРО ЗАЯВА про реєстрацію РРО
24.10.2013 Форма № 4-РРО ЗАЯВА про скасування РРО
10.01.2012 Довідка про використані розрахункові книжки за ________ місяць
10.01.2012 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за ________ місяць 20__ року
Первичные документы
03.12.2015 Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
26.02.2014 Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок
15.01.2014 Товарно-транспортна накладна
31.10.2014 Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю
Засвидетельствование форс-мажора
02.02.2015 Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов’язаннями
02.02.2015 Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для
02.02.2015 Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для списання безнадійного податкового боргу

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 8

Новый номер!


  • Аттракционы в вопросах и ответах
  • Фермерское хозяйство: теперь и у ФЛП
  • Выгодна ли общесистемщику предоплата
  • Отпускная пора – 2016
  • Законно ли видеонаблюдение за работниками

 Подробнее...

Торгове обладнання Дельфін-Д

Продажи по телефону, г. Днепропетровск

Наш опрос

Газета "Частный предприниматель" активно участвует в обсуждении проблем малого бизнеса на всех уровнях. Ответьте: "Что может помочь в развитии вашего бизнеса?"

Оставить мнение

Мы постоянно обобщаем данную информацию и озвучиваем её на встречах с представителями госорганов.

Результаты опроса