Уголок потребителя

Подпишись на газету

Cправочник предпринимателя

Рассылка новостей
Бізнес-центр Дніпропетровської міської ради

CEASC: тренінги, навчання, стажування в Україні і за кордоном

Веб Университет Самосовершенствования

БУХГАЛТЕР, АУДИТОРСКАЯ ФИРМА, ЧП

Бланки для частных предпринимателей

Для плательщиков единого налога

Для плательщиков НДС

Отчетность по налогу на доходы

Отчетность по местным налогам и сборам

Для плательщиков единого взноса

Отчетность по экологическому налогу

Отчетность по плате за землю

Отчетность по сбору за использование воды

Отчетность по акцизному налогу

Другие отчеты

Книги учета

Регистраторы расчетных операций

Первичные документы

Засвидетельствование форс-мажора

 

Для плательщиков единого налога

03.01.2013 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця
11.01.2012 Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування
11.01.2012 Заява про застосування спрощеної системи оподаткування
Для плательщиков НДС
01.12.2014 Податкова декларація з податку на додану вартість
01.12.2014 Додаток 1 Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)
01.12.2014 Додаток 5 Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
01.12.2014 Додаток 6 до податкової декларації з податку на додану вартість
01.12.2014 Додаток 7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7)
01.12.2014 Додаток 8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (Д8)
01.12.2014 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
11.01.2012 Звіт про суми податкових пільг
03.03.2014 Реєстраційна заява платника на додану вартість
03.03.2014 Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
03.03.2014 Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
Отчетность по налогу на доходы
13.03.2015 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників в податку, і сум утриманого з них податку (1ДФ)
14.01.2014 Податкова декларація про майновий стан і доходи
14.01.2014 Додаток 5 до розділу III Податкової декларації про майновий стан і доходи
28.08.2012 Податкова декларація про майновий стан і доходи (Утратил силу с
31.12.2013 г.)
28.08.2012 Додаток 5 до розділу III Податкової декларації про майновий стан і доходи (Утратил силу с 31.12.2013 г.)
28.08.2012 Додаток 7 до розділу II Податкової декларації про майновий стан і доходи (Утратил силу с 31.12.2013 г.)
Отчетность по местным налогам и сборам
27.02.2014 Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів
27.02.2014 Податкова декларація туристичного збору
Для плательщиков единого взноса
23.12.2013 Додаток 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.
11.01.2012 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Д7
28.05.2015 Додаток 4. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України.
28.05.2015 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
28.05.2015 Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб
28.05.2015 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
11.01.2012 Ф4-ФССзТВП
10.01.2012 Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за____квартал 201_року
05.03.2012 Звіт про суми єдиного внеску, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України
05.03.2012 Таблиця 3. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком
07.03.2013 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України
Отчетность по экологическому налогу
10.01.2012 Податкова декларація екологічного податку
10.01.2012 Додаток 1 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
10.01.2012 Додаток 2 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
10.01.2012 Додаток 3 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
10.01.2012 Додаток 4 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
Отчетность по плате за землю
28.02.2014 Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)
28.02.2014 Додаток 1. Відомості про наявні земельні ділянки
28.02.2014 Додаток 2. Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок
Отчетность по сбору за использование воды
01.03.2013 Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, стоянкових таслужбово-допоміжних суден, та експлуатації водних шляхів річки Дунай)
01.03.2013 Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води
Отчетность по акцизному налогу
04.02.2015 Декларація акцизного податку
04.02.2015 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Другие отчеты
11.01.2012 Звіт про прийнятих працівників (утратил силу 30.04.2013 г.).
11.01.2012 Декларація про наявні обсяги цукру
07.02.2012 Форма 20-ОПП
08.02.2012 Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 200__ рік (Форма № 10-ПI)
17.07.2013 Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (ф. № 3-ПН)
09.12.2013 Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян,що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуваннюза 20___ рік
11.02.2014 Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності
27.03.2015 Звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
Книги учета
03.01.2012 Книга учета доходов, которую ведут плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого налога третьей группы, не являющиеся плательщиками НДС (приказ Минфин Украины от 15.12.2011 г. № 1637)
03.01.2012 Книга учета доходов и расходов, которую ведут плательщики единого налога третьей группы, являющиеся плательщиками НДС (приказ Минфин Украины от 15.12.2011 г. № 1637)
15.08.2013 КНИГА обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування)
18.10.2013 Книга учета доходов и расходов, которую ведут физические лица – предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (приказ Миндоходов от 16.09.2013 г. № 481)
07.02.2014 Форма книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю
07.02.2014 Форма книги обліку розрахункових операцій на РРО
Регистраторы расчетных операций
24.10.2013 Форма № 1-КОРО ЗАЯВА про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки
24.10.2013 Форма № 2-КОРО ЗАЯВА про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
24.10.2013 Форма № 1-РРО ЗАЯВА про реєстрацію РРО
24.10.2013 Форма № 4-РРО ЗАЯВА про скасування РРО
10.01.2012 Довідка про використані розрахункові книжки за ________ місяць
10.01.2012 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за ________ місяць 20__ року
Первичные документы
08.01.2015 Налоговая накладная (Действует с 01.01.2015 г.)
26.02.2014 Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок
01.12.2014 Налоговая накладная
15.01.2014 Товарно-транспортна накладна
31.10.2014 Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю
Засвидетельствование форс-мажора
02.02.2015 Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов’язаннями
02.02.2015 Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для
02.02.2015 Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для списання безнадійного податкового боргу

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 6

Новый номер!

  • Правосудие для всех?
  • Особенности оформления работников
  • Нужно ли отчитываться, если доходов не было
  • Договор поручения вместо РРО
  • Как поднять прибыль, играя с ценой

Подробнее...

Торгове обладнання Дельфін-Д

Интернет-магазин Pro-shop

Грузоперевозки в Днепропетровске

Національний Сорочинський Ярмарок