Подпишись на газету

Cправочник предпринимателя

Рассылка новостей
Бізнес-центр Дніпропетровської міської ради

CEASC: тренінги, навчання, стажування в Україні і за кордоном

Веб Университет Самосовершенствования

БУХГАЛТЕР, АУДИТОРСКАЯ ФИРМА, ЧП

Семинар для частных предпринимателей (9 сентября 2015 года, Днепропетровск)

Бланки для частных предпринимателей

Для плательщиков единого налога

Для предпринимателей на общей системе налогообложения

Отчетность по наемным работникам

Для плательщиков НДС

Отчетность по налогу на доходы

Отчетность по местным налогам и сборам

Для плательщиков единого взноса

Отчетность по экологическому налогу

Отчетность по плате за землю

Отчетность по сбору за использование воды

Отчетность по акцизному налогу

Другие отчеты

Книги учета

Регистраторы расчетных операций

Первичные документы

Засвидетельствование форс-мажора

 

Для плательщиков единого налога

28.07.2015 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця(редакция действует с 28.07.2015 г.)
03.01.2013 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця
11.01.2012 Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування
11.01.2012 Заява про застосування спрощеної системи оподаткування
18.08.2015 ЗАПИТ про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку
23.12.2013 Додаток 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.
13.03.2015 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників в податку, і сум утриманого з них податку (1ДФ)
Для предпринимателей на общей системе налогообложения
14.01.2014 Податкова декларація про майновий стан і доходи
14.01.2014 Додаток 5 до розділу III Податкової декларації про майновий стан і доходи
13.03.2015 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників в податку, і сум утриманого з них податку (1ДФ)
23.12.2013 Додаток 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.
Отчетность по наемным работникам
07.07.2015 Повідомлення про прийняття працівника на роботу
07.10.2013 Додаток 4. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України.
07.10.2013 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
07.10.2013 Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб
07.10.2013 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
11.01.2012 Ф4-ФССзТВП
10.01.2012 Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за____квартал 201_року
11.01.2012 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Д7
13.03.2015 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників в податку, і сум утриманого з них податку (1ДФ)
11.02.2014 Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності
08.02.2012 Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 200__ рік (Форма № 10-ПI)
09.12.2013 Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян,що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуваннюза 20___ рік
17.07.2013 Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (ф. № 3-ПН)
27.03.2015 Звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
Для плательщиков НДС
11.01.2012 Звіт про суми податкових пільг
03.03.2014 Реєстраційна заява платника на додану вартість
03.03.2014 Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
03.03.2014 Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
Отчетность по налогу на доходы
14.01.2014 Податкова декларація про майновий стан і доходи
14.01.2014 Додаток 1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи
14.01.2014 Додаток 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи
14.01.2014 Додаток 5 до розділу III Податкової декларації про майновий стан і доходи
14.01.2014 Додаток 6 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи
14.01.2014 Додаток 7 до розділу ІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
13.03.2015 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників в податку, і сум утриманого з них податку (1ДФ)
Отчетность по местным налогам и сборам
27.02.2014 Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів
27.02.2014 Податкова декларація туристичного збору
18.08.2015 Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів (применяется с отчета за 2015 год)
18.08.2015 Податкова декларація з туристичного збору (применяется с отчета за 2015 год)
Для плательщиков единого взноса
28.07.2054 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті,та суми доплати до фіскальних органів (Титульний лист)
28.07.2054 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті,та суми доплати до фіскальних органів (Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті)
28.07.2054 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті,та суми доплати до фіскальних органів (Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком)
28.07.2054 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті,та суми доплати до фіскальних органів (Таблиця 3. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки)
Отчетность по экологическому налогу
10.01.2012 Податкова декларація екологічного податку
10.01.2012 Додаток 1 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
10.01.2012 Додаток 2 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
10.01.2012 Додаток 3 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
10.01.2012 Додаток 4 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
Отчетность по плате за землю
03.08.2015 Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (действует с 31.07.2015 г.)
28.02.2014 Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)
28.02.2014 Додаток 1. Відомості про наявні земельні ділянки
28.02.2014 Додаток 2. Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок
Отчетность по сбору за использование воды
01.03.2013 Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, стоянкових таслужбово-допоміжних суден, та експлуатації водних шляхів річки Дунай)
01.03.2013 Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води
Отчетность по акцизному налогу
04.02.2015 Декларація акцизного податку
04.02.2015 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Другие отчеты
11.01.2012 Декларація про наявні обсяги цукру
07.02.2012 Форма 20-ОПП
Книги учета
28.07.2015 Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість (наказ Мінфін України від 19.06.2015 р. № 579) (с 28.07.2015 г.)
28.07.2015 Книга обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість (наказ Мінфін України від 19.06.2015 р. № 579)(с 28.07.2015 г.)
03.01.2012 Книга учета доходов, которую ведут плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого налога третьей группы, не являющиеся плательщиками НДС (приказ Минфин Украины от 15.12.2011 г. № 1637)(действует до ее окончания)
03.01.2012 Книга учета доходов и расходов, которую ведут плательщики единого налога третьей группы, являющиеся плательщиками НДС (приказ Минфин Украины от 15.12.2011 г. № 1637)(действует до ее окончания)
15.08.2013 КНИГА обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування)
18.10.2013 Книга учета доходов и расходов, которую ведут физические лица – предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (приказ Миндоходов от 16.09.2013 г. № 481)
07.02.2014 Форма книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю
07.02.2014 Форма книги обліку розрахункових операцій на РРО
Регистраторы расчетных операций
24.10.2013 Форма № 1-КОРО ЗАЯВА про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки
24.10.2013 Форма № 2-КОРО ЗАЯВА про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
24.10.2013 Форма № 1-РРО ЗАЯВА про реєстрацію РРО
24.10.2013 Форма № 4-РРО ЗАЯВА про скасування РРО
10.01.2012 Довідка про використані розрахункові книжки за ________ місяць
10.01.2012 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за ________ місяць 20__ року
Первичные документы
08.01.2015 Налоговая накладная (Действует с 01.01.2015 г.)
26.02.2014 Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок
15.01.2014 Товарно-транспортна накладна
31.10.2014 Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю
Засвидетельствование форс-мажора
02.02.2015 Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов’язаннями
02.02.2015 Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для
02.02.2015 Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для списання безнадійного податкового боргу

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 7

Уголок потребителя

Новый номер!

  • Как снять с регистрации РРО
  • Замена стороны в договоре аренды
  • Расписка: нюансы применения и оформления
  • Правила дорожного движения: новые штрафы

Подробнее...

Торгове обладнання Дельфін-Д

Срочно требуется бухгалтер со знанием кассовой дисциплины

REX - Выставка рекламы, маркетинга и масс-медиа

I Всеукраинский Бизнес-Форум Предпринимателей

XXXII міжнародна виставка «БудЕКСПО-осінь»

Голосование

busyЗагрузка опроса...
Архив голосований