Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Рассылка новостей
17.05.2019

КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних сит

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. № 715

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать:

 • вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб'єкту господарювання на праві власності, володіння, користування (далі – об'єкт);
 • площа об'єкта;
 • максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об'єкті;
 • умовна висота об'єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку);
 • наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об'єкті протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
 • клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об'єкта;
 • кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкта та виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки визначено в додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

 • від 41 до 100 балів – високий;
 • від 21 до 40 балів – середній;
 • від 0 до 20 балів – незначний.

Якщо суб'єкту господарювання належить на праві власності, володіння або користування більше одного об'єкта, кількість балів нараховується за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, окремо щодо кожного об'єкта.

Стосовно об'єктів, що будуються, сума балів нараховується лише за критеріями 5 – 7, визначеними в додатку 2.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання з такою періодичністю:

 • з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;
 • із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;
 • з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п'ять років.

Якщо суб'єкту господарювання належить на праві власності, володіння або користування більше одного об'єкта, перевірка суб'єкта господарювання здійснюється з періодичністю, що залежить від суми балів, нарахованих окремо щодо кожного об'єкта.

6. У разі коли за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю) у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, наступна планова перевірка такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений удвічі. Це положення не застосовується до суб'єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльностіКритерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних наслідківнегативний наслідок
Життя та здоров'я людини (01) надзвичайна ситуація вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб'єкту господарювання на праві власності, володіння, користування (далі – об'єкт) площа об'єкта
пожежа шкода здоров'ю людини  
аварія  
Інші суспільні інтереси (06) надзвичайна ситуація збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об'єкті (відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва")
пожежа аварія умовна висота об'єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду (встановлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку) наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об'єкті протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об'єкта (відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності") кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкта, та виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду

Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)Показники критеріївКількість балів
Вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб'єкту господарювання на праві власності, володіння, користування (далі – об'єкт)* 1) об'єкт підвищеної небезпеки, визначений відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" 31
2) об'єкт державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 555), та належить до:

 

сфери оборони 33
паливно-енергетичного комплексу 35
транспортної галузі 21
підприємств, що забезпечують розміщення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву 30
агропромислового комплексу 25
сфери телекомунікацій та зв'язку 20
авіаційної та ракетно-космічної промисловості 30
машинобудівної промисловості 20
металургійного комплексу 22
хімічного комплексу 31
наукової діяльності 10
сфери стандартизації, метрології та сертифікації 12
гідрометеорологічної діяльності 14
промисловості будівельних матеріалів 21
фінансово-бюджетної сфери 15
харчової промисловості 18
легкої промисловості 20
поліграфії 16
геологорозвідувальної галузі 16
3) об'єкти метрополітену 28
4) об'єкти, включені до Державного реєстру нерухомих пам'яток (відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини"), які належать до пам'яток культурної спадщини:

 

національного значення 30
місцевого значення 10
5) об'єкти, які згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою" належать до:

 

промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за категорією вибухопожежної небезпеки відносяться до категорії "А", "Аз" або "Б", "Бз" 36
промислових будівель (споруд), зовнішніх установок, які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорій "В" та "Вз", площею до 1 тис. кв. метрів 5
промислових будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії "В", площею від 1 тис. кв. метрів до 5 тис. кв. метрів 15
промислових будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії "В", площею 5 тис. кв. метрів та більше 36
складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії "В", площею до 5 тис. кв. метрів 5
складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії "В", площею від 5 тис. кв. метрів до 10 тис. кв. метрів 15
складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії "В", площею 10 тис. кв. метрів та більше 36
6) об'єкти, які мають (експлуатують) підземні, цокольні та/або підвальні поверхи (крім тих, де розміщено лише інженерне обладнання та комунікації) 10
Площа об'єкта 1) до 300 кв. метрів включно 1
2) від 300 кв. метрів до 2000 кв. метрів включно 13
3) понад 2000 кв. метрів до 7500 кв. метрів включно 21
4) понад 7500 кв. метрів до 20000 кв. метрів включно 26
5) понад 20000 кв. метрів 31
Максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об'єкті (відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва* 1) постійне перебування до 50 осіб 5
2) постійне перебування від 50 до 400 осіб 10
3) постійне перебування понад 400 осіб 15
4) періодичне перебування до 100 осіб 5
5) періодичне перебування від 100 до 1000 осіб 10
6) періодичне перебування понад 1000 осіб 15
Умовна висота об'єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду (встановлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку) 1) до 9 метрів 5
2) від 9 метрів до 26,5 метра включно 10
3) від 26,5 метра до 47 метрів включно 20
4) понад 47 метрів 30
Наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об'єкті протягом останніх п'ять років, що передують плановому періоду* 1) загибель від 1 до 3 осіб 10
2) загибель 3 осіб та більше 20
3) травмування (втрата працездатності) від 1 до 5 осіб 5
4) травмування (втрата працездатності) 5 осіб та більше 10
5) завдання майнової шкоди у великому розмірі*** 10
6) завдання майнової шкоди в особливо великому розмірі*** 15
7) надзвичайна ситуація державного рівня 20
8) надзвичайна ситуація регіонального рівня 15
9) надзвичайна ситуація місцевого рівня 10
10) надзвичайна ситуація об'єктового рівня 5
11) небезпечні події (надзвичайні ситуації) відсутні 0
Клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об'єкта (відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності")** 1) об'єкт із значними наслідками (СС3) 41
2) об'єкт із середніми наслідками (СС2) 21
3) об'єкт із незначними наслідками (СС1) 11
Кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкта, та виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду* 1) порушень не виявлено 0
2) до трьох порушень, які були усунені у встановлений строк 1
3) від трьох до десяти порушень, які були усунені у встановлений строк 3
4) більше десяти порушень, які були усунені у встановлений строк 5
5) до трьох порушень, які не були усунені у встановлений строк 10
6) від трьох до десяти порушень, які не були усунені у встановлений строк 20
7) більше десяти порушень, які не були усунені у встановлений строк 25

* Якщо об'єкт може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

** Критерій застосовується виключно до об'єктів, що будуються.

*** Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в 300 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах – якщо прямі збитки становлять суму, яка в 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Поделиться:

Количество просмотров: 8359

Новий номер!

 • Порушення умов перебування на «спрощенці»: які наслідки та чи можна виправити?
 • ФОП закривається: чи обов’язкове проведення податкової перевірки?
 • Виробництво чи надання послуг: яку групу ЄП може обрати ФОП?

Детальніше...

Мы на Facebook

Популярне