Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Рассылка новостей
17.05.2019

ПОРЯДОК подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

ПОРЯДОК
подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2013 р. № 440

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (далі – об'єкти нерухомості).
  Декларація не подається:
  у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
  орендарем об'єкта нерухомості (особою, яка використовує об'єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об'єкт) за умови, що декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано його власником;
  у разі використання об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.
 2. Декларація заповнюється суб'єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта (об'єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.
  У разі коли декларація подана безпосередньо до адміністратора центру надання адміністративних послуг, така декларація протягом одного робочого дня після надходження передається ним територіальному органові ДСНС.
 3. Пункт 3 виключено
 4. Пункт 4 виключено
 5. Суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.
  Оцінка протипожежного стану проводиться суб'єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
  Висновок за результатами оцінки протипожежного стану діє до реєстрації декларації.
 6. Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження.
 7. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДСНС, а в разі надсилання рекомендованим листом – дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв'язку.
 8. Якщо декларація не відповідає формі, наведеній в додатку до цього Порядку, ДСНС або її територіальний орган повертає її суб'єкту господарювання в той самий спосіб, в який було подано декларацію, для доопрацювання.
  У разі коли ДСНС або її територіальним органом не зареєстровано декларацію і не надіслано її суб'єкту господарювання для доопрацювання в установлений строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності виникає наступного дня після завершення строку, установленого для реєстрації декларації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
 9. Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.
 10. Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб'єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

Додаток до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 80)

ДЕКЛАРАЦІЯ № _______
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб'єкта господарювання _______________________________________
2. Керівник (посадова особа виконавчого органу) суб'єкта господарювання
_________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) _____________________________________________
4. Номер телефону _________ телефаксу _________________
5. Адреса електронної пошти ____________________________________________________________
6. Місце реєстрації суб'єкта господарювання _______________________________________________
__________________________________________________
(індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)
7. Ступінь ризику _______________________________________________
(відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь
__________________________________________________
ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення
__________________________________________________
планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)
8. Об'єкт (об'єкти) нерухомості, що декларується (декларуються), та його (їх) місце розташування:
__________________________________________________
(зазначаються всі будівельні та конструктивні характеристики об'єкта (об'єктів) нерухомості,
__________________________________________________
назва, функційне призначення, площа, кількість поверхів, кількість робочих місць / відвідувачів,
__________________________________________________
індекс, область, місто, район, вулиця, номер будівлі)
наявність та стан утримання території ____________________________________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів
__________________________________________________
Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС
__________________________________________________
від 30 грудня 2014 р. № 1417 (далі – Правила), утримується територія)
стан утримання будинків, приміщень та споруд
__________________________________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується будівля, приміщення та споруди)
стан утримання евакуаційних шляхів і виходів
__________________________________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримуються евакуаційні шляхи і виходи
(коридори, сходові клітки, двері тощо))
стан утримання електрогосподарства
__________________________________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується електрогосподарство)
стан утримання систем опалення вентиляції і кондиціонування
__________________________________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримуються зазначені системи за їх наявності,
__________________________________________________
або зазначається, що системи відсутні чи перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)
стан утримання газового обладнання
__________________________________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується газове
обладнання за його наявності,
__________________________________________________
або зазначається, що таке обладнання відсутнє чи перебуває на балансі та обслуговуванні орендодавця)
наявність та утримання автоматичних установок протипожежного захисту
__________________________________________________
(зазначається, що об'єкт нерухомості обладнано автоматичними установками протипожежного
захисту, які перебувають у справному стані
__________________________________________________
та обслуговуються, найменування організації, дата та номер ліцензії суб'єкта господарювання, що
здійснює технічне
__________________________________________________
обслуговування та спостереження за системами, ким та коли підписано акт приймання
систем або зазначається, що наявність таких систем не
__________________________________________________
вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)
наявність та утримання систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання
__________________________________________________

(зазначається, що об'єкт нерухомості обладнано системами протипожежного водопостачання
(пожежні крани та пожежні гідранти),
__________________________________________________
які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається,
що наявність таких систем
__________________________________________________
не вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)
наявність та утримання пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння
__________________________________________________
(зазначається, що об'єкт нерухомості забезпечено пожежною технікою
__________________________________________________
та первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) відповідно до вимог Правил,
__________________________________________________
які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається, що наявність
__________________________________________________
пожежної техніки не вимагається)
_________________________
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
____________
(підпис)
________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Завантажити декларацію

Поделиться:

Количество просмотров: 17493

Новий номер!

 • Новостворений ФОП перебував протягом року на ЗС та ЄП: як відзвітувати?
 • Добровільна сплата єдиного податку ФОП 2-ї групи: як заповнити декларацію
 • Як ФОП із ТОТ перереєструватися за іншою адресою

Детальніше...

Мы на Facebook

Популярне