Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Рассылка новостей
17.05.2019

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Додаток
до Закону України
від 19 травня 2011 року N 3392-VI

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 Назва документа дозвільного характеруЗаконодавчий акт України
1. Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України Закон України "Про ветеринарну медицину"
2. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною) Закон України "Про ветеринарну медицину"
3. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1, N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною) Закон України "Про ветеринарну медицину"
4. Висновок з оцінки впливу на довкілля Закон України "Про оцінку впливу на довкілля"
5. Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі Земельний кодекс України, Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"
6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
7. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
8. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
9. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
10. Пункт виключено  
11. Пункт виключено  
12. Пункт виключено  
13. Висновок щодо електромагнітної сумісності Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
14. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом Закон України "Про страховий фонд документації України"
15. Пункт виключено  
16. Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Водний кодекс України
17. Пункт виключено  
18. Пункт виключено  
19. Пункт виключено  
20. Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу Закон України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"
21. Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу Закон України "Про тваринний світ"
22. Пункт виключено  
23. Пункт виключено  
24. Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
25. Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу Закон України "Про пестициди і агрохімікати"
26. Пункт виключено  
27. Пункт виключено  
28. Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
29. Пункт виключено  
30. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
31. Пункт виключено  
32. Дозвіл на виконання будівельних робіт Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
33. Пункт виключено  
34. Дозвіл на використання номерного ресурсу Закон України "Про телекомунікації"
35. Пункт виключено  
36. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду Закон України "Про природно-заповідний фонд України"
37. Пункт виключено  
38. Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка) Закон України "Про мисливське господарство та полювання"
39. Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
40. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Закон України "Про відходи"
41. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок Земельний кодекс України
42. Дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"
43. Пункт виключено  
44. Пункт виключено  
45. Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до не лісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Лісовий кодекс України
46. Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'ятки національного значення Закон України "Про охорону культурної спадщини"
47. Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'яток місцевого значення Закон України "Про охорону культурної спадщини"
48. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Закон України "Про охорону праці"
49. Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"
50. Дозвіл на право ведення робіт, пов'язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини Закон України "Про охорону археологічної спадщини"
51. Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України Закон України "Про тваринний світ", Закон України "Про Червону книгу України"
52. Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин Закон України "Про тваринний світ"
53. Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
54. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин Закон України "Про ветеринарну медицину"
55. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"
56. Пункт виключено  
57. Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок Закон України "Про охорону культурної спадщини"
58. Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених пунктів Закон України "Про охорону культурної спадщини"
59. Пункт виключено  
60. Пункт виключено  
61. Пункт виключено  
62. Пункт виключено  
63. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Закон України "Про рекламу"
64. Дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг Закон України "Про автомобільні дороги"
65. Пункт виключено  
66. Пункт виключено  
67. Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу Закон України "Про тваринний світ"
68. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів Закон України "Про рослинний світ"
69. Пункт виключено  
70. Дозвіл на спеціальне водокористування Водний кодекс України
71. Пункт виключено  
72. Пункт виключено  
73. Пункт виключено  
74. Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
75. Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів Закон України "Про відходи"
76. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні Закон України "Про дорожній рух"
77. Пункт виключено  
78. Пункт виключено  
79. Пункт виключено  
80. Експлуатаційний дозвіл Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"
81. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів):
з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Закон України "Про ветеринарну медицину"
82. Пункт виключено  
83. Карантинний сертифікат Закон України "Про карантин рослин"
84. Пункт виключено  
85. Пункт виключено  
86. Пункт виключено  
87. Пункт виключено  
88. Пункт виключено  
89. Пункт виключено  
90. Пункт виключено  
91. Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів Кодекс торговельного мореплавства України
92. Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Закон України "Про охорону культурної спадщини"
93. Погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Закон України "Про охорону культурної спадщини"
94. Пункт виключено  
95. Пункт виключено  
96. Пункт виключено  
97. Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів", Закон України "Про дорожній рух"
98. Пункт виключено  
99. Пункт виключено  
100. Пункт виключено  
101. Пункт виключено  
102. Пункт виключено  
103. Пункт виключено  
104. Пункт виключено  
105. Пункт виключено  
1051. Пункт виключено  
106. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Закон України "Про охорону культурної спадщини"
107. Пункт виключено  
108. Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг Закон України "Про дорожній рух"
109. Пункт виключено  
110. Пункт виключено  
111. Пункт виключено  
112. Пункт виключено  
113. Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами Лісовий кодекс України
114. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності Земельний кодекс України
115. Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності Земельний кодекс України
116. Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"
117. Пункт виключено  
118. Пункт виключено  
119. Пункт виключено  
120. Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
120 1. Рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"
120 2. Рішення про призначення визнаної незалежної організації на здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"
120 3. Рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"
121. Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до IV і V категорій складності Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
122. Пункт виключено  
122 1. Пункт виключено  
123. Пункт виключено  
124. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
124 1. Пункт виключено  
125. Пункт виключено  
126. Пункт виключено  
127. Підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування Закон України "Про насіння і садивний матеріал"
128. Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
129. Пункт виключено  
130. Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами Закон України "Про нафту і газ"
131. Пункт виключено  
132. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Лісовий кодекс України
133. Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок Кодекс України про надра
134. Фітосанітарний сертифікат Закон України "Про карантин рослин"
135. Фітосанітарний сертифікат на реекспорт Закон України "Про карантин рослин"
136. Пункт виключено  
137. Пункт виключено  
138. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
139. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
140. Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
141. Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
142. Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
143. Пункт виключено  
144. Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
144. Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
145. Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України Закон України "Про Червону книгу України"
146. Дозвіл на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
147. Пункт виключено  
148. Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
149. Дозвіл на утримання диких тварин у неволі Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"
150. Пункт виключено  
151. Пункт виключено  
152. Пункт виключено  

Поделиться:

Количество просмотров: 9637

Новий номер!

  • Порушення умов перебування на «спрощенці»: які наслідки та чи можна виправити?
  • ФОП закривається: чи обов’язкове проведення податкової перевірки?
  • Виробництво чи надання послуг: яку групу ЄП може обрати ФОП?

Детальніше...

Мы на Facebook

Популярне