Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Рассылка новостей
17.05.2019

Методика формирования стоимости платных услуг, предоставляемых подразделениями Министерства чрезвычайных ситуаций Украины

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України

03.01.2012 N 1/2/1
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2012 р. за N 45/20358

МЕТОДИКА
формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає механізм формування вартості платних послуг у сферах цивільного захисту, рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду у сфері промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності. (пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.06.2012 р. N 867/661/658).

1.2. Методика застосовується для визначення вартості платних послуг, які надаються підрозділами (спеціальними регіональними центрами швидкого реагування, територіальними аварійно-рятувальними загонами, спеціальними загонами, аварійно- та пожежно-рятувальними підрозділами, вузлами зв'язку, загонами забезпечення, технічними службами, базами зберігання та їх підрозділами) Міністерства надзвичайних ситуацій України, аварійно-рятувальними службами та гідрометеорологічними установами й організаціями Міністерства надзвичайних ситуацій (далі - підрозділи МНС України).

1.3. Ця Методика не застосовується при формуванні вартості послуг за надання комплексу спеціалізованих послуг аеропортів, зазначених у пункті 25 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1102 "Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій" (далі - Постанова), які надаються підрозділами МНС України за державними регульованими тарифами відповідно до чинного законодавства.

1.4. Вартість платних послуг визначається підрозділами МНС України окремо за кожним видом послуг, зазначених у додатках до Постанови, і складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з їх наданням.

1.5. Інформаційні послуги загального користування у сфері гідрометеорології, передбачені пунктом 1 додатка 3 до Постанови, надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування і населенню (через засоби масової інформації) безоплатно.

II. Формування вартості платних послуг

2.1. Формування вартості платних послуг здійснюється відповідно до економічно обґрунтованих планованих витрат підрозділів МНС України, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням цін на матеріальні ресурси та послуги у запланованому періоді.
Для новоствореного підрозділу МНС України базою для формування вартості платних послуг є розрахункові фінансові показники.

2.2. До вартості платних послуг включаються:

 • прямі матеріальні витрати;
 • прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи;
 • інші прямі витрати;
 • непрямі витрати.

2.3. Вартість платної послуги розраховується за формулою

Впослуги = Вп + Впраця + Віп + Внп,          (1)

де Впослуги - вартість платної послуги;
Вп - прямі матеріальні витрати;
Впраця - прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи;
Віп - інші прямі витрати;
Внп - непрямі витрати.

2.4. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість основних та оборотних засобів, які безпосередньо використовуються під час надання платної послуги, а саме: придбання сировини та матеріальних цінностей, обладнання, оснащення, матеріали, паливо та енергія, необхідні для забезпечення виконання послуги, тощо.

2.5. До складу прямих витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи включаються витрати на заробітну плату і грошове забезпечення, виходячи з чисельності та тарифно-кваліфікаційного складу працівників та осіб рядового і начальницького складу, безпосередньо пов'язаних з наданням послуг, часу їх фактичного залучення та відповідних нормативно-правових актів, що стосуються умов нарахування заробітної плати та грошового забезпечення працівників та осіб рядового і начальницького складу підрозділів МНС України.

2.6. До складу інших прямих витрат включаються витрати на оплату:
службових відряджень і транспортних витрат персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з наданням платної послуги;
послуг зв'язку, якими користується персонал, діяльність якого безпосередньо пов'язана з наданням платної послуги;
амортизації (зносу) основних та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням платної послуги.

2.7. До складу непрямих витрат включаються всі інші витрати, які можуть бути пов'язані із забезпеченням функціонування підрозділу МНС України, а саме витрати на оплату:

 • адміністративних витрат, пов'язаних із забезпеченням функціонування підрозділу МНС України, що надає платні послуги;
 • амортизації (зносу) основних та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, не пов'язаних з наданням платної послуги;
 • оренди будівлі (приміщення) та витрат на поточний ремонт;
 • охорони праці, техніки безпеки і охорони навколишнього природного середовища;
 • праці, відрахування на соціальні заходи та медичне страхування адміністративного та технічного персоналу;
 • послуг сторонніх організацій, у тому числі послуг з охорони та пожежної охорони приміщень, у яких надаються платні послуги;
 • тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергії та інші утримання приміщень;
 • утримання, експлуатації та ремонту, страхування, операційної оренди основних засобів, інших необоротних активів, призначених для забезпечення функціонування підрозділу МНС України.

2.8. Непрямі витрати вираховуються через коефіцієнт співвідношення витрат на оплату праці і розраховуються за формулою

Внп = Внпрік х ЗП / ОП,           (2)

де Внпрік - непрямі витрати підрозділу за рік;
ЗП - прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи працівників, що надають платні послуги;
ОП - витрати на оплату праці працівників підрозділу за рік.

 

Директор Департаменту фінансового
забезпечення та інвестицій
Міністерства надзвичайних ситуацій України          Б. Ю. Загрева

Директор Департаменту реформування
публічної адміністрації Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України          Є. Л. Сторожук

Директор Департаменту фінансів оборони,
правоохоронних органів і державної безпеки
Міністерства фінансів України                              А. І. Гурська

 

Поделиться:

Количество просмотров: 4464

Новий номер!

 • Новостворений ФОП перебував протягом року на ЗС та ЄП: як відзвітувати?
 • Добровільна сплата єдиного податку ФОП 2-ї групи: як заповнити декларацію
 • Як ФОП із ТОТ перереєструватися за іншою адресою

Детальніше...

Мы на Facebook

Популярне