Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Рассылка новостей
17.05.2019

КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах...

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 223

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення Держпраці планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства, є у:

1) сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення:

 • наявність у суб'єкта господарювання об'єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що не виведені з експлуатації в установленому порядку, протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
 • здійснення суб'єктом господарювання експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
 • виконання суб'єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
 • використання у діяльності суб'єкта господарювання шкідливих речовин III або IV класу небезпеки протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
 • порушення вимог законодавства у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
 • порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
 • порушення вимог законодавства з охорони праці щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
 • настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працюючої особи суб'єкта господарювання протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;

2) сферах зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю:

 • порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення;
 • застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;
 • порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • одержання суб'єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги,
 • цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

3) сфері здійснення державного гірничого нагляду порушення вимог законодавства, правил і норм щодо проведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини, що виявлені протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення визначено в додатку 1.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері додержання законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю визначено в додатку 2.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду визначено в додатку 3.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 4.

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері додержання законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 5.

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 6.

4. Віднесення суб'єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатках 4 – 6, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюються за діяльністю суб'єкта господарювання, яка віднесена до:

високого ступеня ризику – не частіше одного разу на два роки;
середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на три роки;
незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на п'ять років.

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) може змінюватися у разі відсутності суттєвих порушень суб'єктом господарювання вимог законодавства шляхом встановлення коефіцієнта 1,5. Зазначене положення не застосовується до суб'єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.

6. Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб'єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльностіКритерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних наслідківнегативний наслідок
Життя та здоров'я людини (01) дорожньо-транспортна пригода та інші події на транспорті за участю працівника, особи, що виконує роботи за цивільно-правовим договором, фізичної особи – підприємця, особи, що провадить незалежну професійну діяльність, або члена фермерського господарства (далі – працююча особа) падіння працюючої особи неконтрольоване падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту в зоні досяжності працюючої особи неконтрольована дія предметів, що рухаються, розлітаються, обертаються у зоні досяжності працюючої особи смерть працюючої особи шкода здоров'ю працюючої особи наявність у суб'єкта господарювання об'єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що не виведені з експлуатації в установленому порядку, протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду здійснення суб'єктом господарювання експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду виконання суб'єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду
ураження працюючої особи електричним струмом вплив шкідливих факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу на організм працюючої особи напад на працюючу особу тварин, комах, інших представників фауни небезпечний контакт працюючої особи з представниками флори асфіксія у працюючої особи навмисне вбивство або інший прояв фізичного насильства щодо працюючої особи техногенна (екологічна) аварія в зоні досяжності працюючої особи відсутність засобів захисту працюючої особи в умовах стихійного природного явища або іншої надзвичайної ситуації пожежа в зоні досяжності працюючої особи   використання у діяльності суб'єкта господарювання шкідливих речовин III або IV класу небезпеки протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду порушення вимог законодавства у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду
неконтрольований вибух у зоні досяжності працюючої особи самогубство працюючої особи зникнення працюючої особи під час виконання трудових обов'язків неконтрольоване газодинамічне явище в зоні досяжності працюючої особи страйк та інші масові події (заходи) за участю працюючих осіб допуск до роботи, протипоказаної працюючій особі за станом здоров'я   порушення вимог законодавства у сфері охорони праці щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працюючої особи суб'єкта господарювання протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду
Інші суспільні інтереси (06) вплив шкідливих факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу на організм працюючої особи допуск до роботи, протипоказаної працюючій особі за станом здоров'я втрати державного та місцевого бюджетів, а також державних цільових фондів, Фонду соціального страхування, пов'язані з виплатою допомоги працюючим особам, що втратили працездатність, потерпілим від нещасних випадків на виробництві та членам їх сімей збитки, завдані працюючій особі внаслідок втрати працездатності моральна шкода, завдана працюючій особі внаслідок втрати працездатності витрати підприємства, зумовлені нещасними випадками застосовуються критерії, зазначені в пункті 1

Додаток 2
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері додержання законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю

Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльностіКритерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних наслідківнегативний наслідок
Життя та здоров'я людини (01) ненадання послуги з працевлаштування за кордоном
неналежне надання послуги з працевлаштування за кордоном
відсутність у держави інформації про працевлаштованих громадян,
у тому числі за кордоном
смерть працівника
шкода здоров'ю працівника
порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення
Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (02) ненадання послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
неналежне надання послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
відсутність у держави інформації про працевлаштованих громадян, у тому числі за кордоном
моральна шкода, завдана споживачу послуги із працевлаштування за кордоном порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення
Належна якість продукції, робіт послуг (майнові блага) (03) ненадання послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
неналежне надання послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
відсутність у держави інформації про працевлаштованих громадян, у тому числі за кордоном
збитки, завдані споживачу послуги із працевлаштування за кордоном порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення
Інші суспільні інтереси (06)
Зайнятість населення
неправомірне використання праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця на території України
неповна виплата заробітної плати іноземцям та особам без громадянства, що працюють на території України
порушення порядку масового вивільнення працівників
необґрунтована відмова у працевлаштуванні громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
безробіття в Україні
збитки, завдані громадянину України внаслідок зниження попиту на робочу силу
моральна шкода, завдана громадянину України внаслідок зниження попиту на робочу силу
збитки, завдані
працівнику
моральна шкода, завдана працівнику
збитки, завдані громадянину України внаслідок відмови у працевлаштуванні
порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення
застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду
порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю
дискримінаційна реклама про вакансії (прийом на роботу)
допуск працівника до роботи без належного оформлення
незабезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю
моральна шкода, завдана громадянину України внаслідок відмови у працевлаштуванні
збитки, завдані особі з інвалідністю
моральна шкода, завдана особі з інвалідністю
 
Інші суспільні інтереси (належне державне управління) (06) відсутність у держави інформації про працевлаштованих громадян, у тому числі за кордоном необґрунтовані управлінські рішення порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення
Інші суспільні інтереси (публічні фінанси) (06) несплата податків та інших обов'язкових платежів, що нараховуються у зв'язку з оплатою праці
несплата адміністративно-господарських санкцій за порушення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю
втрати державного та місцевого бюджетів внаслідок зменшення надходжень від сплати податків та інших обов'язкових платежів, що нараховуються у зв'язку з оплатою праці
втрати бюджету Фонду соціального захисту інвалідів
порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення
порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю
одержання суб'єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю

Додаток 3
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду

Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльностіКритерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних наслідківнегативний наслідок
Життя та здоров'я людини (01) неконтрольоване падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо
проведення робіт з відхиленням від проекту розробки родовища
техногенна (екологічна) аварія
неконтрольований вибух
забруднення підземних вод
шкідливий вплив гірничих робіт на земну поверхню у вигляді зрушень та деформацій
зсуви
утворення карсту (порожнини у земній корі)
підтоплення родовища, яке розробляється підземним способом
затоплення родовища, яке розробляється відкритим способом
пилеутворення та шкідливі викиди відвалів (терикони), хвостосховищ
смерть працюючої особи
шкода здоров'ю працюючої особи
порушення вимог законодавства, правил і норм щодо проведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини, що виявлені протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду
Навколишнє природне середовище (04) забруднення підземних вод
утворення відвалів (терикони), хвостосховищ
затоплення гірничих виробок
утворення карсту (порожнини у земній корі)
екологічна шкода застосовуються критерії, зазначені в пункті 1
Інші суспільні інтереси (06).
Належні умови та стимули до провадження господарської діяльності
обвалення порід і завали гірничих виробок витрати суб'єктів господарювання на ліквідацію наслідків настання небезпечної події застосовуються критерії, зазначені в пункті 1
Інші суспільні інтереси (06) нераціональне використання корисних копалин (облік стану і руху запасів, втрат і збіднення)
затоплення гірничих виробок, виділення та проникнення в них небезпечних і шкідливих субстанцій
самовільне користування надрами
втрати державного бюджету в разі зменшення або ненадходження рентної плати за користування надрами
витрати державного та місцевих бюджетів на ліквідацію наслідків настання небезпечної події
застосовуються критерії, зазначені в пункті 1

Додаток 4
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)Показники критеріївКількість балів
Наявність у суб'єкта господарювання об'єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що не виведені з експлуатації в установленому порядку, протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду наявність у суб'єкта господарювання трьох або більше об'єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 4
наявність у суб'єкта господарювання менше трьох об'єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 2
у суб'єкта господарювання відсутні об'єкти підвищеної небезпеки, машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки 0
Здійснення суб'єктом господарювання експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду суб'єктом господарювання здійснюється експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки або застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 35
суб'єктом господарювання не здійснюється експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки або застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 0
Виконання суб'єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду кількість виконуваних суб'єктом господарювання видів робіт підвищеної небезпеки дорівнює або становить більше трьох 2
кількість виконуваних суб'єктом господарювання видів робіт підвищеної небезпеки становить менше трьох 1
суб'єктом господарювання не виконуються роботи підвищеної небезпеки 0
Використання у діяльності суб'єкта господарювання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду використання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки 2
шкідливі речовини III або IV класу небезпеки не використовуються 0
Порушення вимог законодавства у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду* відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 2
непроведення декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки 1
невідповідність фактичного стану виробництва вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що охоплюються умовами дозволу 2
відсутність результатів лабораторних досліджень умов праці усіх факторів виробничого середовища і трудового процесу 2
допуск до роботи працюючих осіб, що не пройшли передбачений законодавством попередній (під час прийому на роботу) або періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд 2
невиконання заходів заключного акта за результатами періодичного медичного огляду 1
непроведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання 2
відсутність плану локалізації та ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки 1
невідповідність виробничих процесів технології виконання робіт, проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки встановленим вимогам 2
відсутність порушень 0
Порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду* відсутність системи управління охороною праці або незабезпечення роботодавцем контролю за її функціонуванням 2
відсутність актів з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників 2
незабезпечення проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з питань охорони праці 2
невідповідність виробничих будівель, споруд, машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, технологічних процесів вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки 1
відсутність необхідної проектної, технічної та технологічної документації 2
недодержання вимог технології виробництва та заходів з безпечного виконання робіт 2
недодержання вимог законодавства щодо використання технологічного обладнання, машин, механізмів, устатковання та інструменту, в тому числі інженерних мереж, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інших засобів протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва 2
порушення строків огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 2
невідповідність електрообладнання вимогам безпечної експлуатації 2
неготовність добровільних допоміжних гірничорятувальних команд, диспетчерських служб (станцій) до локалізації та ліквідації аварій 2
відсутність порушень 0
Порушення вимог законодавства з охорони праці щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду порушення суб'єктом господарювання вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 2
відсутність порушень 0
Настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працюючої особи суб'єкта господарювання протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду** настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) на виробництві із смертельним наслідком 21
настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) на виробництві 18
настання нещасного випадку на виробництві із смертельним наслідком 15
настання нещасного випадку на виробництві з тяжким наслідком 12
настання інших нещасних випадків на виробництві 12
настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) із смертельним наслідком під час виконання потерпілими дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому вони працюють, що не належать до їх трудових (посадових) обов'язків 7
настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) під час виконання потерпілими дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому вони працюють, що не належать до їх трудових (посадових) обов'язків 6
настання нещасного випадку на виробництві із смертельним наслідком під час виконання потерпілим дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому він працює, що не належать до його трудових (посадових) обов'язків 5
настання нещасного випадку на виробництві з тяжким наслідком під час виконання потерпілим дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому він працює, що не належать до його трудових (посадових) обов'язків 4
виявлення прихованого нещасного випадку 21
настання нещасного випадку на виробництві у зв'язку з діяльністю суб'єкта господарювання, щодо якого не було здійснено жодного заходу державного нагляду (контролю) з дня його державної реєстрації 21
виявлення/реєстрація гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння) у двох і більше працюючих осіб 21
виявлення/реєстрація гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння) у однієї працюючої особи 15
відсутність нещасних випадків, випадків гострих або хронічних професійних захворювань (отруєнь) та пов'язаних з ними порушень вимог законодавства 0

* У разі коли суб'єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, бали нараховуються за кожним показником, а їх кількість підсумовується.

** У разі коли суб'єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

Додаток 5
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері додержання законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)Показники критеріївКількість балів
Порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення* наявність виявлених порушень суб'єктом господарювання законодавства, що призвело до скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду 20
порушення суб'єктом господарювання законодавства під час процедури отримання дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, виявлене протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду 1
невиплата суб'єктом господарювання заробітної плати іноземцям або особам без громадянства, що працюють у них на підставі отриманого дозволу, у розмірі, встановленому статтею 42 1 Закону України "Про зайнятість населення", виявлена протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду 3
неподання (порушення встановленого порядку подання) суб'єктом господарювання інформації про працевлаштованих ним осіб, виявлене протягом останніх двох років, що передують плановому періоду 2
повторне неподання (порушення встановленого порядку подання) суб'єктом господарювання інформації про працевлаштованих ним осіб, виявлене протягом останніх двох років, що передують плановому періоду 3
неподання (несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі) інформації про заплановане масове вивільнення працівників, передбаченої абзацом третім пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України "Про зайнятість населення", виявлене протягом п'яти років, що передують плановому періоду 2
відмова суб'єктом господарювання у працевлаштуванні громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", під час невиконання квоти в розмірі, встановленому законодавством для їх працевлаштування, виявлена протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду 3
порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо реклами про вакансії (прийом на роботу), виявлене протягом трьох років, що передують плановому періоду 2
допуск суб'єктом господарювання працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та/або оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та/або виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків, виявлені протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду 39
надання суб'єктом господарювання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії, виявлене протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду 21
відсутність порушень 0
Застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду суб'єкт господарювання застосовував працю іноземців, осіб без громадянства або осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця 1
суб'єкт господарювання не застосовував працю іноземців, осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця 0
Порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю* несвоєчасна реєстрація суб'єктом господарювання (неправомірна відмова від реєстрації) у Фонді соціального захисту інвалідів, виявлена протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду 5
неподання суб'єктом господарювання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, виявлене протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду 21
невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб'єктом господарювання, в якого працює від 8 до 25 осіб, протягом одного року за останні п'ять років, що передують плановому періоду 12
невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб'єктом господарювання, в якого працює від 8 до 25 осіб, протягом двох та більше років за останні п'ять років, що передують плановому періоду 15
невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб'єктом господарювання, в якого працює більше 25 осіб, протягом одного року за останні п'ять років, що передують плановому періоду 20
невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб'єктом господарювання, в якого працює більше 25 осіб, протягом двох та більше років за останні п'ять років, що передують плановому періоду 38
подання суб'єктом господарювання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю з недостовірними даними та/або помилками, що призвело до несплати суми адміністративно-господарських санкцій і пені або сплати їх не в повному обсязі, виявлене протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду 5
ненарахування та несплата суб'єктом господарювання адміністративно-господарських санкцій, пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджетів), виявлені протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду 10
відсутність порушень 0
Одержання суб'єктом господарювання державної допомоги
у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих
місць для працевлаштування осіб з інвалідністю
одержання суб'єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду 18
неодержання суб'єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду 0

* У разі коли суб'єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

Додаток 6
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)Показники критеріївКількість балів
Порушення вимог законодавства, правил і норм щодо ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини, виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду* відсутність спеціального дозволу на користування надрами, в частині державного гірничого нагляду 21
відсутність погодження з органами державного гірничого нагляду типових проектів вибухових робіт, проектів на спорудження складів вибухових матеріалів промислового призначення, проектів захисту об'єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки гірничими роботами таких об'єктів; проведення робіт не відповідає зазначеним проектам 6
відсутність затвердження та погодження в установленому порядку проектів дослідно-промислової розробки або проектів розробки родовищ корисних копалин 3
недодержання вимог нормативно-правових актів та проектних рішень під час проведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин 3
недодержання вимог нормативно-правових актів та проектних рішень під час користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 3
відсутність акта про надання гірничого відводу з метою розробки родовищ корисних копалин або на користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 8
відсутність обліку стану і руху запасів, втрат корисних копалин, списання запасів корисних копалин відповідно до нормативних документів 6
відсутність погоджених з органами державного гірничого нагляду щорічних планів розвитку гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної та нерудної промисловості або недотримання вимог їх погодження 5
відсутність погоджених з органами державного гірничого нагляду щорічних планів робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості, а також з розробки гідромінеральних ресурсів або недотримання вимог їх погодження 5
недотримання вимог щодо проведення геологічних (гідрогеологічних) і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин, ведення геолого-маркшейдерської та технічної документації 4
недотримання правил та технологій під час переробки мінеральної сировини з метою забезпечення більш повного вилучення корисних компонентів та поліпшення якості кінцевої продукції 3
недотримання вимог нормативно-правових актів та проектних рішень щодо використання та охорони надр у межах наданої в користування ділянки надр, зокрема у частині державного гірничого нагляду 3
недотримання встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також ведення будівництва на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 6
невиконання заходів охорони будівель споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу гірничих робіт 8
недотримання встановленого порядку ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування; невиконання проектних рішень та вимог щодо забезпечення охорони та безпеки людей, майна, споруд та навколишнього середовища; недотримання вимог, що забезпечують збереження гірничих виробок, свердловин на час консервації 8
недотримання вимог нормативно-правових актів щодо місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення та проведення буро-вибухових робіт 8
відсутність порушень 0

* У разі коли суб'єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, бали нараховуються за кожним показником, а їх кількість підсумовується.

Поделиться:

Количество просмотров: 3885

Новий номер!

 • Новостворений ФОП перебував протягом року на ЗС та ЄП: як відзвітувати?
 • Добровільна сплата єдиного податку ФОП 2-ї групи: як заповнити декларацію
 • Як ФОП із ТОТ перереєструватися за іншою адресою

Детальніше...

Мы на Facebook

Популярне