Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Рассылка новостей
25.04.2016

Опис формату звіту ЄСВ. Методичка від Пенсійного Фонду

З 01.01.2015 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIIІ внесено зміни  до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 (далі ? Закон № 2464), зокрема, для всіх страхувальників визначено, що у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

По теме:

Как заполнить и сдать новую форму отчета по ЕСВ: образец заполнения

Новые бланки отчетности по ЕСВ

 

Крім того, частиною першою статті 7 Закону № 2464 для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 Закону № 2464, єдиний внесок нараховується на суму нарахованої заробітної плати окремо кожній застрахованій особі.

29 квітня 2015 року в Міністерстві юстиції України зареєстровано Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який затверджений наказом № 435 від 14. 04.2015 Міністерством фінансів України (Порядок 435).

                       

І. Опис титульного аркушу додатку 4 та таблиць 5 та 6 додатка 4 до Порядку «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України» та вимоги щодо заповнення

1.1. Заповнення титульного аркуша додатка 4

 

Страхувальники зазначені в пункті 1 розділу ІІІ Порядку зобов’язані формувати та подавати до фіскальних органів  звіт згідно з додатком 4 до Порядку не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний місяць.

На титульному аркуші додатка 4 зазначаються:

Реквізит 01. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Тип форми : поле обов’язкове для заповнення:

початковий документ - звіт страхувальника з позначкою "початкова",  це документ на підставі якого створюється відповідний електронний звіт у базі даних фіскального органу та за відомостями якого формуються дані в Реєстрі застрахованих осіб в Пенсійному фонді України;

скасовуючий документ - звіт страхувальника з позначкою "скасовуюча", який є підставою для повного скасування інформації, що попередньо була подана у формі "початкова" до фіскальних органів;

додатковий документ - звіт страхувальника, який подається, якщо страхувальник не зазначив дані про  застраховану особу у таблицях 5 або 7 додатку 4 у випадках, передбачених пунктом 8 розділу ІV та пунктом 4 розділу V цього Порядку.

Реквізит 02. Код ЄДРПОУ або податковий номер/ серія та номер паспорта страхувальника для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта :

·  для юридичних осіб вноситься  восьми-розрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);

·  для фізичних осіб – підприємців вноситься десяти-розрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДФСУ з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із реєстраційних документів страхувальника;

Податковий номер - реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав.

Реквізит 03. Код ЄДРПОУ або податковий номер/ серія та номер паспорта ліквідованого страхувальника для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (заповнюється у разі подачі звіту правонаступником).

Зазначений реквізит заповнюється лише у випадку, якщо звіт подається правонаступником, в інших випадках зазначене поле не заповнюється.

Реквізит 04. Найменування страхувальника або ПІБ для фізичної особи, місце знаходження та телефон є обов’язковими реквізитами для заповнення. У поле  без  клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника-фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 05. Код територіального фіскального органу до якого подається звіт: вноситься код та назва фіскального органу, у якому страхувальника зареєстровано як платника.

 Реквізит 06. Перелік таблиць додатка 4: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.

   Навпроти тих таблиць, які не подаються проставляються прочерки.

У графі “Кількість аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі “Кількість рядків” зазначається кількість заповнених рядків на  аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5-9 додатка 4 до Порядку.

У графі “Усього” зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок заповнених рядків на цих аркушах.

Реквізит 07. Керівник:

·  для юридичних осіб – зазначається  десяти-розрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з   Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами  керівника підприємства;

·  для фізичних осіб –зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з   Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО))  фізичної особи – підприємця, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 08.  Головний бухгалтер: для юридичних осіб – за наявності даної посади, зазначається  десяти - розрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з   Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами головного бухгалтера; для фізичних осіб – даний реквізит не заповнюється. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 09. Реєстраційний № звіту в територіальному фіскальному органі  та дата реєстрації: зазначається номер, який  надається кожному звіту при внесені відповідних відомостей відповідальною особою, що приймає звіт, із зазначенням дати.

Відмітка про внесення даних до ІС «Податковий блок» – проставляється дата коли дані звіту занесені до автоматизованої системи.

Реквізит 10. Розписка про одержання звіту за ____місяць 20____року (далі Розписка):  заповнюється відповідальною особою територіального фіскального органу, що прийняла звіт. По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою, що прийняла звіт, завіряється штампом фіскальних органів та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць додатка 4 завіряються  підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності даної посади у страхувальника),  засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

1.2. Заповнення таблиці 5  додатка 4 «Відомості про трудові відносини осіб»

Таблиця 5 додатка 4 до Порядку «Відомості про трудові відносини осіб» призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Таблиця 5  додатка 4 до Порядку подається страхувальником у разі, якщо  протягом звітного періоду:

було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) із застрахованою особою;

було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

особі надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.

У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5 не формується та не надається.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 додатка 4: перший запис із зазначенням дати припинення трудових відносин; другий - із зазначенням дати початку трудових відносин.

У разі коли особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.

У разі коли у особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.

Дату початку відпустки по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку зазначають один раз у звітному місяці, в якому почалася відповідна відпустка.

Дату кінця відпустки по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку зазначають один раз у звітному місяці, в якому закінчилася відповідна відпустка.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було укладено та розірвано трудовий або цивільно-правовий договір, на таку ЗО запис про дату початку та дату припинення трудових або цивільно-правових відносин здійснюється у одному рядку.

Договір підряду відрізняється від  договорів на надання послуг своїм предметом. Послугам притаманні ознаки, які відрізняють їх від результату робіт. А саме послуга хоч і тісно пов'язана з особою виконавця та процесом вчинення ним певних дій (здійснення певної діяльності), але не збігається з самими діями (здійсненням діяльності) виконавця, існує як окреме явище - певне нематеріальне благо, споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, не набуваючи матеріалізованого вигляду (ч.1ст.901 ЦК). Це означає, що послуга існує тільки тоді, коли вона надається.

Результат виконаної підрядником роботи - це матеріалізований об'єкт, що знаходить своє втілення в індивідуально визначених речах, бо робота виконується за завданням замовника, який має право у будь-який час перевіряти її хід і якість, не втручаючись у діяльність підрядника (ч.1 ст.849 ЦК). Матеріалізований результат знаходить своє відбиття і у створенні нової речі, і у поліпшенні якості або інших властивостей вже існуючої речі.

Відносини, що виникають з договору підряду, мають певні спільні ознаки з відносинами, які виникають з трудового договору. Це пояснюється тим, що в обох випадках і підрядник, і працівник здійснюють трудову діяльність, але сама діяльність останніх є принципово різною і регулюється самостійними галузями законодавства."

Враховуючи вищезазначене,  відомості до таблиці 5 про початок та закінчення цивільно-правових відносин  в рамках договору підряду(виконання робіт) заносяться відповідно до строків зазначених  у самому  договорі, а в рамках договору про надання послуг  - відповідно до акту про їх надання.

Формування реквізитів таблиці 5 додатка 4 здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01. Код ЄДРПОУ або податковий номер/ серія та номер паспорта страхувальника для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта :

·  для юридичних осіб вноситься  восьми-розрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);

·  для фізичних осіб – податковий номер - реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав.

Реквізит 02. Код ЄДРПОУ або податковий номер/ серія та номер паспорта ліквідованого страхувальника для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (заповнюється у разі подачі звіту правонаступником).

Зазначений реквізит заповнюється лише у випадку, якщо відомості подаються правонаступником, за осіб, що перебували з «попередником» (страхувальник, який ліквідований та має правонаступника) в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру.

В інших випадках зазначений реквізит не заповнюється.

Реквізит 03. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який подаються дані щодо трудових відносин;

Реквізит 04. Тип  — позначка “Х”: вноситься у клітинку   відповідного варіанту:

початковий документ - звіт страхувальника з позначкою "початкова",  це документ на підставі якого створюється відповідний запис у відомостях про застраховану особу в Реєстрі застрахованих осіб в Пенсійному фонді України;

скасовуючий документ - звіт страхувальника з позначкою "скасовуюча", який є підставою для повного скасування інформації, що попередньо була подана у формі "початкова";

додатковий документ - звіт страхувальника, який подається, якщо страхувальник не зазначив дані про  застраховану особу у таблицях 5 або 7 додатку 4 у випадках, передбачених пунктом 8 розділу ІV та пунктом 4 розділу V цього Порядку.

У разі якщо страхувальник подає за один і той же звітний період таблиці зі статусом   скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).

Реквізит 06. Громадянин України (1-так; 0-ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка “1”, а для застрахованих осіб із числа іноземців поле заповнюється «0».

Реквізит 07. Категорія особи – зазначається обов’язково відповідна категорія:

  • 1 – наймані працівники з трудовою книжкою;
  • 2 – наймані працівники (без трудової книжки);
  • 3 – особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру;                             
  • 4 – особи,  яким  надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку  до досягнення нею шестирічного віку;
  • 5 – особи, яким  надано відпустку  по вагітності і пологах;
  • 6 – особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

Реквізит 08. Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом(1 - так, 0 - ні)

Зазначений реквізит заповнюється «1» для осіб з категорією особи «3» лише у випадку, якщо відносини між страхувальником і застрахованою особою визначаються одночасно на підставі трудового договору (застрахована особа є основним працівником або сумісником) та на підставі цивільно-правового договору.

Реквізит 09. Податковий номер або серія та номер паспорта осіб  податковий номер - реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав

Реквізит 10. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім`я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізити 11.  Зазначається період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток.

Трудові відносини,  відносин за договорами цивільно-правового характеру: дата початку та дата припинення: зазначається у відповідній графі день прийому на роботу або дата початку терміну дії угоди ЦПХ, якщо застрахована особа розпочала трудову діяльність у звітному місяці та, відповідно, день звільнення з роботи або дата закінчення терміну дії угоди ЦПХ, якщо застрахована особа припинила трудову діяльність у звітному місяці.

А також зазначається дата початку  та дата закінчення періоду відпусток по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, по догляду за дитиною від трирічного віку  до досягнення нею шестирічного віку, та відпусток  по вагітності і пологах.

Реквізит 12. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке  у звітному періоді працевлаштований даний працівник - заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, яке створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника. Дата  (число місяць та рік) створення може не співпадати з датою початку трудових відносин.

Реквізит 13. Підстава припинення трудових відносин – зазначається обов’язково при звільненні особи з категорією 1 та 2. Причина звільнення – стаття звільнення вибирається автоматично із довідника,  який розроблено згідно з Кодексом законів про працю України, у разі якщо в довіднику не зазначено статтю звільнення проставляється – інше.

Реквізит 14. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці. (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки  ДД  занести 05, у клітинки ММ — 01  і  у  клітинки  РРРР — 2011).

Реквізит 15. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на  аркуші, тобто кількість ЗО по яких внесено дані про трудові відносини.

Реквізит 16. Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 17. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Особливості виправлення помилок в таблиці 5 додатку 4:

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблиці 5 додатка 4 до Порядку, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу.

Якщо в таблиці 5 додатка 4 до Порядку страхувальник не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої особи з тих, що передбачені пунктом 8 розділу IV Порядку, він подає Звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць Звіту) з позначкою «додаткова» та таблицю 5 зі статусом «додаткова», яка містить дані на цю застраховану особу. Звіт з позначкою «додаткова» не повинен містити таблиць 1 - 4 додатка 4 до  Порядку.

Якщо страхувальником до закінчення терміну подання Звіту подається окрема таблиця 5 за поточний звітний період Звіту зі статусом «скасовуюча», «додаткова», цей Звіт не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.

У разі якщо страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці зі статусами «скасовуюча» та «додаткова», вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих Звіти).

 

1.3.Заповнення таблиці 6 додатка 4 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам»

 Таблиця 6 додатка 4 до Порядку «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці, які вносяться до персональних облікових карток застрахованих осіб Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.  Такі відомості формуються з урахуванням  кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку.

На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються бази нарахування єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування згідно із Законом (додаток 2 до Порядку), а також якщо нарахування здійснювалися за майбутні (відпускні, допомога по вагітності та пологах) та минулі (лікарняні та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги) періоди, строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул), а також у зв’язку з донарахуванням суми  різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу).

 Формування реквізитів таблиці 6 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01. Код ЄДРПОУ або податковий номер/ серія та номер паспорта осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02. Код ЄДРПОУ або податковий номер/ серія та номер паспорта ліквідованого страхувальника.

Зазначений реквізит заповнюється лише у випадку, якщо відомості подаються правонаступником, за осіб, що перебували з «попередником» (страхувальник, який ліквідований та має правонаступника) в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру.

В інших випадках зазначений реквізит не заповнюється.

Реквізит 03. Звітний місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який подаються відомості про нарахування заробітної плати.

Реквізит 04. Тип — позначка “Х”: вноситься у клітинку   відповідного варіанту:

початкова - відомості на підставі, яких формуються відомості в реєстрі застрахованих осіб за певний місяць;

скасовуюча повністю скасовує відомості про застраховану особу раніше поданого звіту за певний місяць, використовується для виправлення помилок у у реквізитах 6-16 та реквізитах 22-25 таблиці 6 додатку 4.

Для таблиці 6 додатку 4 «скасовуюча» форма не може застосовуватися без одночасного подання початкової відомості;

При заповненні таблиці 6 додатку 4 з типом «скасовуюча» страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 6 додатку 4 з типом «початкова», таким чином щоб суми зазначені в реквізитах 17, 18, 19, 20, 21 відповідали сумам зазначеним в «скасовуючій».

Пакет документів «скасовуюча» та «початкова» можуть стосуватися лише одного рядка.

Наприклад: для певної застрахованої особи в березні місяці страхувальник заповнив три рядки, в кожному з рядків щодо цієї особи страхувальник припустився помилки у податковому номері (номері облікової картки застрахованої особи). Помилку виявлено у травні.

В такому випадку страхувальник подає в травні три окремі звіти за березень:

Перший стосується першого рядка, та містить «скасовуючу» першого рядка з неправильним податковим номером та рештою реквізитів та «початкову» з правильним податковим номером та рештою реквізитів.

Другий стосується другого рядка, та містить «скасовуючу» другого рядка з неправильним податковим номером та рештою реквізитів та «початкову» з правильним податковим номером та рештою реквізитів.

Третій аналогічно.

Реквізит 06. Громадянин України (1-так; 0-ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка «1», а для застрахованих осіб із числа іноземців поле заповнюється «0».

Реквізит 07. Чоловік – Ч, жінка – Ж: для застрахованих осіб чоловічої статі зазначається літера Ч, а для застрахованих осіб жіночої статі зазначається літера Ж.

Реквізит 08. податковий номер - реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав.

Реквізит 09. Код категорії ЗО: зазначається код відповідно до Таблиці відповідності кодів категорії   застрахованої  особи  та  кодів  бази  нарахування і  розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне  страхування (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником.  (Для  застрахованої  особи, яка є найманим  працівником на загальних підставах, вноситься  значення коду, що дорівнює 1; для застрахованої особи, яка є працюючим інвалідом на підприємстві, в установі або організації, для яких розмір нарахувань єдиного внеску відповідно до Закону становить 8,41 %  – 2).

Якщо застрахованій особі протягом звітного періоду нараховувалася допомога по тимчасовій непрацездатності, то ця допомога відображається за окремим кодом категорії ЗО – це код 29 – особи, яким у звітному періоді нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Для осіб, обраних на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, обєднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді та на яких не поширюється дія законів України  “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, зазначається код категорії ЗО – 12.

Порядком 435 додано нові коди категорій застрахованих осіб.

47 код - Працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"; у фізичних осіб - підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту). Базою нарахування єдиного внеску є- сума нарахованої середньої заробітної плати, розвір ЄСВ нараховується  на заробітну плату (дохід) застрахованої особи страхувальником відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску та  утримується із заробітної плати (доходу) застрахованої особи у розмірі 3,6 %;

48 код - Особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, яких призвали на військові збори та/або мобілізували з 01 березня 2014 року відповідно до Закону України від 27 березня 2014 року N 1169-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації". Базою нарахування єдиного внеску є- виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. ЄСВ не нараховується та не утримується;

49 код - Наймані працівники, яким на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції, надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини першої статті 25 Закону України"Про відпустки"

Коди категорій застрахованих осіб 47 та 48 зазначаються для осіб, які  призвані на військову службу за призовом під час мобілізації.

Код категорії застрахованої особи «47» - для особи, якій нараховують суму середньої заробітної плати та при цьому платники нараховують та утримують єдиний внесок на зазначену суму;

Код категорії застрахованої особи «48» - для особи, якій нараховуються виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Код категорії застрахованої особи «49» - для найманих працівників, яким на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції, надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини першої статті 25 Закону України"Про відпустки".

Реквізит 10.  Тип нарахувань: зазначається відповідний код типу нарахувань від  одиниці «1» до тринадцяти  «13» або поле залишається пустим.

Поле “Тип нарахування” заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1-13:

Код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць і єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, а також особам, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул.

Коди типу нарахувань 2-3 та 6-9 зазначаються лише у випадках донарахування або зменшення суми страхових внесків.

У разі якщо страхувальники самостійно донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 та 3:

2 – сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;

 3 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

 Коди типу нарахувань 4 та 5 вилучені у зв’язку з відсутність перевірок органами Пенсійного фонду України.

У разі якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року, то у таких випадках, застосовують коди типу нарахувань 6 - 9:

6 – сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

 7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи “Загальна сума  нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються  в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Якщо фіскальні органи донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, то застосовуються коди типу нарахувань 11 та 12:

11 - сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці фіскальними органами донараховано суму єдиного внеску;

12 - сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці фіскальними органами зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

13 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу).

Тип нарахування «13» застосовується лише у випадках, якщо сума заробітної плати  менша ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом за місяць, за який нараховується заробітна плата.

Наприклад: особі за травень 2015 року нараховано заробітну плату в сумі 400 грн, відпускні – 300 грн та лікарняні 200 грн.

Загальна сума заробітної плати становить 900 грн, що менше ніж сума мінімальної заробітної плати встановленої за травень 2015 року – 1218 грн., тому для зазначеної особи у звіті за травень 2015 року зазначають чотири рядки *:

1.      Суму заробітної плати становить 900 грн, код категорії застрахованої особи-«1», код типу нарахування не зазначають;

2.      Суму відпускних становить 300 грн, код категорії застрахованої особи – «1», код типу нарахування - «10»;

3.      Суму лікарняних становить 200 грн, код категорії застрахованої особи – «29», код типу нарахування не зазначають;

4.      Суму різниці між розміром мінімальної заробітної плати та мінімальної заробітної плати в реквізиті «19» становить 318 грн, код категорії застрахованої особи «1», код типу нарахування – «13»

*у прикладі наведено механізм заповнення окремих реквізитів, а саме коду категорії застрахованої особи, коду типу нарахувань та реквізит 19 «Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати за звітний місяць»  (далі – Сума різниці)

Тип нарахування «13» застосовується для сум, що стосуються Суми різниці, які здійснені в поточному звітному місяці, в тому числі за попередні.

У випадку перерахунку (зменшення, збільшення) єдиного внеску на Суми різниці та нарахування у випадку помилково не нарахованого єдиного внеску Сума різниці за попередні періоди тип нарахування «13» не застосовується, натомість застосовуються типи нарахувань «2» та/або «3».

Реквізит 11. Місяць та рік, за який проведено нарахування, - реквізит обов’язково повинен бути заповнений та заповнюється значенням місяця та року за які проведено нарахування.

Реквізит 12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім`я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 13. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності – зазначається кількість календарних днів з тимчасової непрацездатності (лікарняні листки) окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні тимчасової непрацездатності.

Реквізит 14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати – зазначається кількість календарних днів відпустки в яких перебувала особа за власний рахунок.

Реквізит 15. Кількість  днів перебування у трудових /ЦП  відносинах протягом календарного  звітного місяця.

Заповнюється у кожному звітному періоді у реквізиті 15 таблиці 6 починаючи з 1 січня 2013 року. Показник відповідає кількості календарних днів від 1-го до 31 (28,29,30), залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо  початок трудових відносин  збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення  цивільно-правових відносин) значення реквізиту 15 завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці. У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.

Для осіб, у яких відносини з роботодавцем визначаються умовами трудового договору, значення реквізиту 15 залежить лише від дати початку трудових відносин та від дати закінчення трудових відносин.

Увага! Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати, т.д.) не впливає на обов’язковість заповнення цього реквізиту, крім випадків перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох та шести років.  Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає  звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за виключенням відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та випадків  поновлення  на роботі особи за рішенням суду.

Крім того, реквізит 15 заповнюється обов’язково для кодів категорій ЗО – 42, 43, 44, 45 , де відображаються період перебування ЗО у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

У разі якщо, у звітному періоді, жінка вийшла з відпустки по догляду за дитиною до трьох років та їй надано щорічну відпустку в цьому ж звітному періоді, в таблиці 6 відображають особу в одному рядку в 10 реквізиті проставляють - код типу нарахувань 10, в 15 реквізиті - кількість календарних днів перебування у трудових відносинах, що дорівнює кількості календарних днів у звітному місяці (у разі звільнення то кількість днів зазначається до дати звільнення).

Договір підряду відрізняється від  договорів на надання послуг своїм предметом. Послугам притаманні ознаки, які відрізняють їх від результату робіт. А саме послуга хоч і тісно пов'язана з особою виконавця та процесом вчинення ним певних дій (здійснення певної діяльності), але не збігається з самими діями (здійсненням діяльності) виконавця, існує як окреме явище - певне нематеріальне благо, споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, не набуваючи матеріалізованого вигляду (ч.1ст.901 ЦК). Це означає, що послуга існує тільки тоді, коли вона надається.

Результат виконаної підрядником роботи - це матеріалізований об'єкт, що знаходить своє втілення в індивідуально визначених речах, бо робота виконується за завданням замовника, який має право у будь-який час перевіряти її хід і якість, не втручаючись у діяльність підрядника (ч.1 ст.849 ЦК). Матеріалізований результат знаходить своє відбиття і у створенні нової речі, і у поліпшенні якості або інших властивостей вже існуючої речі.

Відносини, що виникають з договору підряду, мають певні спільні ознаки з відносинами, які виникають з трудового договору. Це пояснюється тим, що в обох випадках і підрядник, і працівник здійснюють трудову діяльність, але сама діяльність останніх є принципово різною і регулюється самостійними галузями законодавства."

В таблиці 6 реквізит 15 заповнюється та зазначається кількість календарних днів перебування у цивільно-правових відносинах або відповідно акту наданих послуг (залежно від виду цивільно-правового договору) і зазначається щомісячно незалежно чи були нарахування. 

Для нарахувань з типом нарахування 13 реквізит 15 не заповнюється в жодному разі.

Реквізит 16. Кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами- зазначається кількість днів перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами у відповідному місяці.  Заповнюється для кодів категорій ЗО –42, 43, 44, 45 , де відображаються кількість календарних днів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Реквізит 17. Загальна фактична сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця) (чисельник): вносяться суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату (крім відпускних, вони відображаються окремим рядком з типом нарахування  - 10), інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці” (далі – фонд оплати праці), та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, за якими здійснено державну реєстрацію її як підприємця); оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності та сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами що нараховані застрахованій особі у звітному періоді.

Нарахування відображаються за  календарний  місяць  (з першого до останнього числа місяця).

Реквізит “Загальна сума  нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)”  по кожній окремій застрахованій особі формується  та заповнюється з урахуванням наступної черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:

а) фонд оплати праці;

б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);

в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, відображаються в окремих рядках з кодом категорії застрахованої особи 29, 36, 37, 39 у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.

Суми нарахованої допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами відображаються в окремих рядках з кодом категорій застрахованої осбоби – 42, 43, 44, 45 у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами відповідно до механізму нарахування єдиного внеску визначеного Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953, а саме:

1) визначається середньоденний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;

2) визначається сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;

3) визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом  для зазначеної категорії платників (33,2 %, 8,41%, 5,3 %, 5,5%);

4) визначається сума єдиного внеску для особи, яка перебуває у відпустці та отримує допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом  (2 %).

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи “Загальна сума  нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються  в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10. При цьому суми, нараховані за дні  щорічних та додаткових відпусток, вносяться до вищезазначеного реквізиту в поля відповідного місяця тільки у сумі, що припадає на дні відпустки у  цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються  в наступних рядках за першим рядком.

Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді  оплати  праці  того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Внесення від'ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:

·        при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), що пов'язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;

·        при відображенні сторнованих сум відпускних та допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

Відомості  по застрахованих особах, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, відображаються   у реквізитах “Загальна сума  нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)”  та “Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок” у звіті за місяць, у якому проведено таке нарахування заробітної плати (доходу), в  окремих рядках у розрізі  кожного місяця та року, за який проведено нарахування  заробітної плати (доходу). Зазначений порядок формування відомостей поширюється  також на осіб, яким нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул.  Такі суми зазначаються з типом нарахувань «1».

Щомісячні суми нарахованої застрахованій особі заробітної плати згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність” відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду за роботу цій самій застрахованій особі, що не належить до науково-технічної, відображаються  в іншому рядку. Таблиця 7 додатка 4 до Порядку повинна містити запис на зазначену особу із зазначенням підстави ЗНТ024А1.

У зв’язку з набранням чинності з 08 червня 2014 року Закону України від 20 травня 2014 року № 1275-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації”, яким внесено зміни до частини сьомої статті 7 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, Міністерство доходів і зборів України та Пенсійний фонд України повідомляють.

Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України (зі змінами) за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не нараховується на виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, яких призвали на військові збори та/або мобілізували з 01 березня 2014 року відповідно до Закону України від 27 березня 2014 року N 1169-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації" зазначаються з кодом застрахованої особи 48. Для них в реквізиті 17 відображається розмір  виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Наймані працівники, яким на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції, надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" зазначаються з кодом застрахованої особи 49.  Реквізити 18-21 для зазначених осіб не заповнюються.

Реквізит 18. Сума нарахованої заробітної плати/доходу  у  межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок (знаменник): вносяться суми, у  межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховується єдиний внесок відповідно до Закону. Реквізит “Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок” по кожній застрахованій  особі формується  виключно з урахуванням наступної черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:

а) фонд оплати праці;

б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);

в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Внесення від'ємних значень здійснюється  в аналогічному  порядку зазначеному  для  реквізиту 17.

Нараховані суми відпускних, допомоги по тим

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Поделиться:

Количество просмотров: 94740

Новий номер!

  • Що отримує ФОП у разі сплати ЄСВ за себе?
  • ФОП надає послуги не за місцем реєстрації: ф. № 20-ОПП, реєстрація ПРРО
  • Позитивна курсова різниця: дохід загальносистемника

Детальніше...

Мы на Facebook

Популярне