Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Розсилка новин
31.01.2011

Як діяти, коли прийшли на перевірку із податкової інспекції

Як діяти, коли прийшли на перевірку із податкової інспекції

Алгоритм дій працівників суб’єкта господарювання
у процедурах нагляду (контролю)

Деякі помилки органів державного нагляду (контролю), на які варто звернути увагу для використання при здійсненні заходів захисту.

1.Повідомлення про проведення перевірки не містить всіх передбачених відомостей.

2.Факт вручення повідомлення суб’єкту господарювання не підтверджений.

3.Направлення на перевірку не містить посилання на наказ про проведення планової чи позапланової перевірки.

4.Направлення підписано не уповноваженою особою.

5.Направлення на перевірку не носить індивідуально-особистого характеру – не містить відомостей щодо перевірки конкретної особи.

6.Вид перевірки визначений неправильно – повинно бути зазначено «планова або позапланова». Не повинно бути зазначено «камеральна», «документальна» тощо.

7.Направлення не містить відомостей щодо термінів проведення попередньої перевірки – планової або позапланової.

8.Відомості щодо посадових осіб, зазначених у направленні на перевірку, не відповідають відомостям, зазначеним у службовому посвідченні.

9.Даним контролюючим органом не визначено ступенів ризику діяльності Вашого об’єкту, що унеможливлює встановлення плану контролю.

10.Не дотримано встановленого інтервалу між попередньою та поточною перевірками.

11.Позапланова перевірка, підставою для якої є звернення юридичної чи фізичної особи проводиться без відповідного рішення центрального органу влади.

12.Службові посвідчення представників органів контролю містять певні похибки у їхньому оформленні.

13.Суб’єкт, відносно якого здійснюється планова перевірка, не внесений до річного плану перевірок відповідного контролюючого органу.

14.Акт про виявлені порушення містить нечіткі формулювання. Наприклад, в акті зазначено: «Відсутній патент на здійснення торгівлі». Як правило, це означає, що документ відсутній безпосередньо в місці здійснення господарської діяльності (магазині, складі, кіоску тощо), а зберігається у керівника підприємства або в бухгалтерії. Таке формулювання дає право висловити зауваження до акту перевірки.

15.Припис про усунення порушень не містить всіх відомостей, передбачених законом.

Помилки допущені органами нагляду (контролю) можуть бути використані для отримання суб’єктом господарювання додаткового часового ресурсу в процедурах перевірок

Алгоритм допуску до проведення перевірки

З метою недопущення протиправних дій з боку посадових осіб контролюючих органів, рекомендуємо в процесі спілкування з особами, які прийшли на перевірку, застосовувати будь-які засоби відео- та звукозапису (мобільний телефон, відео- та фотокамеру, диктофон). Бажана присутність сторонніх свідків (споживачів, близьких людей, Ваших працівників, інших підприємців). Рекомендуємо, під час проведення перевірки, користуватися правовою допомогою адвоката.

УВАГА: проведення перевірок органами державної податкової служби не повинно порушувати нормального режиму роботи платників податків (стаття 11-2 Закону „Про державну податкову службу в Україні”);

УВАГА: працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків (стаття 11-1 Закону „Про державну податкову службу в Україні”);

Алгоритм першого контакту:

перевірте службові посвідчення осіб, які прийшли до Вас на перевірку. На окремий листок паперу перепишіть всі відомості службового посвідчення кожного з перевіряючих, а саме: прізвище, ім’я та по-батькові; серія та номер службового посвідчення та до якої дати воно дійсне; посаду та звання особи, яка пред’явила посвідчення; орган, який видав посвідчення;

вимагайте від перевіряючих один примірник направлення на перевірку. В направленні повинно бути зазначено: дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Якщо в направленні на перевірку зазначено вид перевірки – „планова”, то Вас повинні були письмово повідомити про перевірку за десять днів до її початку. В разі неотримання письмового повідомлення, у Вас є законні підстави для недопущення працівників податкової служби до проведення перевірки. Якщо в направленні зазначено як вид перевірки – „позапланова”, то вимагайте від перевіряючих рішення суду та копію наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дати її початку та закінчення. Ненадання Вам цих документів або їх надання з порушенням зазначених вище вимог, є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки (ст. 11-2 та ст. 11-1 Закону України „Про державну податкову...”);

перед початком перевірки вимагайте від перевіряючих вчинити запис у Вашому журналі реєстрації перевірок. Відмова від підпису у журналі є підставою для недопущення перевіряючих до проведення перевірки (п. 7 Указу Президента „Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності”).

Приклади реалізації алгоритму (необходимо зайти на страницу, там выложено видео)

http://bovkun.com.ua/ua/news/detail131.html

Порядок проведення перевірок органами податкової служби

у відповідності до Податкового кодексу України,

Закону України «Про міліцію» та Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»

за місцезнаходженням платника податку

перевірки податковими органами за місцезнаходженням платника податку (виїзні перевірки) можуть бути плановими, позаплановими та фактичними.

В направленні на перевірку повинні бути зазначені: дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку, підпис керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби (ст. 81 ПК).

Тривалість перевірки суб’єктів малого підприємництва не повинна перевищувати 10 робочих днів (ст. 82 ПК).

При проведенні перевірок посадові особи мають право отримувати копії фінансових та господарських документів, але їм заборонено вилучати оригінали первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом (ст.85 ПК).

За результатами перевірки у разі відсутності порушень складається довідка, у разі встановлення порушень складається акт (ст.86 ПК), які підписуються посадовими особами податкової служби і надаються для підпису підприємцю або його уповноваженій особі. Відмова платника податків від підписання акту не звільняє його від обов’язків, тому найкраще перед підписом зазначити «із запереченнями, які додаються (або будуть направлені)» та поставити дату отримання акту.

Заперечення можуть бути направлені до податкового органу протягом п’яти робочих днів із дня отримання акту, в них можна зазначити бажання підприємця прийняти участь в розгляді заперечень. Податковий орган зобов’язаний розглянути заперечення протягом п’яти робочих днів за участі платника податків (за його бажанням) та в присутності керівника відповідного податкового органу.

Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (ст.78 ПК).

Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік, з повідомленням підприємця під розписку за 10 календарних днів до початку проведення перевірки (ст. 77 Податкового кодексу України). Допускати до планової перевірки підприємці зобов’язані посадових осіб державної податкової служби за умови попереднього отримання ними повідомлення про проведення за 10 днів перевірки та при пред’явленні податківцем направлення на таку перевірку (ст.81 ПК).

Позапланові перевірки здійснюються у разі настання однієї з обставин:

- за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

- платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;

- платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;

- виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

- платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;

- розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;

- платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від’ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

- щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання;

- отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні;

- органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. При цьому повинно бути розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків;

- у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

Перед проведенням позапланової перевірки платника податків посадові особи податкових органів зобовязані надати йому під розписку копію наказу керівника органу про проведення документальної позапланової перевірки (ст.78 ПК).

Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків виключно на підставі наказу керівника органу податкової служби, копія якого до початку перевірки під розписку повинна бути вручена платнику податків або його уповноваженому представнику. Фактична первірка може бути ініційована за наявності однієї з таких обставин (ст. 80 ПК):

- у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, та виникає необхідність перевірки таких фактів;

- у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів. Перед проведенням перевірки з цієї підстави може бути проведена контрольно-розрахункова операція (ст.20 ПК);

- письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;

- неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк обов'язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;

- отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків;

- у разі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань, визначених у пункті 75.1.3;

- у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Під час проведення перевірки посадовими особами, які здійснюють таку перевірку, може проводитися хронометраж господарських операцій. За результатами хронометражу складається довідка, яка підписується посадовими особами органу державної податкової служби та посадовими особами суб’єкта господарювання (ст.81 ПК).

При відсутності направлення на перевірку Ви маєте право не допустити перевіряючих до перевірки (ст. 81 ПК), але при цьому необхідно скласти акт про не допуск в зв’язку з відсутністю направлення. В акті необхідно зазначити дату, місце, прізвище Ваше та перевіряючи, а також вказати двох свідків, які жодним чином з Вами не пов’язані і які розпишуться в акті під тим, що перевіряючи не мали направлення. Цей акт необхідно скласти як мінімум в двох екземплярів.

В разі наявної оперативно-розшукової або кримінальної справи працівники міліції мають право проводити контрольні закупівлі та приймати участь у перевірці суб’єктів підприємницької діяльності. При цьому у справах з питань оподаткування такі повноваження має тільки податкова міліція (ст. 8 ЗУ Про оперативно-розшукову діяльність). Податкова міліція ж має право приймати участь у перевірці виключно тоді, коли оперативно-розшукова чи кримінальна справи порушені щодо того підприємця, якого хочуть перевірити (ст. 78 ПК).

Без заведення оперативно-розшукової справи проведення оперативно-розшукових заходів забороняється (ст. 9 ЗУ Про оперативно-розшукову діяльність). У постанові про відкриття оперативно-розшукової справи зазначаються місце та час її складання, посада особи, яка виносить постанову, її прізвище, підстава та мета заведення оперативно-розшукової справи. Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб'єктів господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції,мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції (ст.9 ЗУ Про міліцію).

Громадяни України мають право одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії (ст.9 ЗУ Про оперативно-розшукову діяльність).

Також див. що робити, коли прийшли перевіряючі з міліції та заява прокурору

http://pidpr.com

Источник: Асамблея ГО МСБ України


На правах рекламы

Думаете, чем бы занять себя долгими зимними вечерами? Сериал Кости не оставит Вас равнодушными. Захватывающий сюжет и неожиданный финал.

Поделиться:

Количество просмотров: 13902

Новий номер!

  • Чи діє «воєнна» пільга зі сплати ЄСВ за себе для ФОП у 2024 році?
  • ФОП закрився: ліквідаційна декларація, борг із ЄСВ
  • Які надавати первинні документи в разі фактичної перевірки?

Детальніше...

Ми на Facebook

Популярне