Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Розсилка новин
19.04.2011

Відповідає юрист ГО "Право на захист" Дмитро Куценко

Відповідає юрист ГО "Право на захист" Дмитро Куценко

Прошу Вас відповісти:

1. Чи має право міліція робити контрольну закупку, якщо підприємець працює без РРО.

2. В яких випадках працівники міліції мають право робити контрольну закупку и чи можуть вони робити це самі, чи мають запросити когось іншого.

3. Чи зобов’язані вони в таких випадках (якщо робиться контрольна закупка) реєструватися в адміністрації ринку?

4. Чи можуть працівники міліції робити перевірку по жалобі?

13.04.2011р в м. Черкаси на авто ринку відбулася перевірка підприємців органами ОБЭП.

По – перше вони не зареєструвалися в адміністрації ринку і не запросили нікого з адміністрації бути присутніми на перевірці. Не пред’явили направлення на перевірку навіть підприємцю, якого вони перевіряли. На питання підприємців та голови профспілки «Солідарність» чи мають вони направлення на перевірку і чи оформлене воно належним чином, вони відповіли, що вони робили контрольну закупку, а потім почали перевірку. На наше прохання назвати номер ОРС, вони відмовилися , ссилаючись на те, що це секретна інформація. Через телефон довіри міліції нам вдалося, з великим трудом, вияснити, що це дійсно були працівники ОБЄП і направлення на перевірку у них було. Але в направленні ( потім вони його показали директору ринка), було написано, що перевірка проводиться по жалобі.

21.04.2011р. Рада підприємців Черкащини проводить засідання

«круглого столу» з міліцією. Тому прошу Вас відповісти на ці питання. І просили б Вас, шановна Оксана Петрівна, відправити на це засідання у відрядження юриста, який добре знається на питаннях перевірок контролюючими органами.

З подякою.

О. Ракова. М. Черкаси

Відповідає юрист ГО "Право на захист" Дмитро Куценко

1. Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог Законодавства здійснюють органи державної податкової служби України шляхом проведення планових або позапланових перевірок згідно із законодавством України, ст.15 Закону України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (далі закон про РРО). Позапланова перевірка, що провадиться уповноваженими контролюючими органами стосовно осіб, визначених у частині другій ст.16 Закону про РРО, може здійснюватися виключно на підставі постанови слідчого, органу дізнання або відповідно до рішення суду. Забороняється проведення перевірок осіб, визначених у пунктах 5-9 (при продажу товарів (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких від такої діяльності здійснюється за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту, при продажу товарів (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється відповідно до законодавства з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), придбали спеціальний торговий патент, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів, при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за готівкові кошти на ринках) стаття 9 цього Закону, щодо діяльності, передбаченої лише цим Законом, іншими державними органами, ніж ті, що визначені контролюючими органами згідно із законодавством України. Співробітники міліції не є органами планового контролю, за наявності підстав передбачених ст.6 закона про ОРД можуть проводити контрольну закупку у суб'єкта підприємницької діяльності, який не використовує РРО в залежності від питань, які ставляться в направленні на перевірку, та є метою перевірки .

2. Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається право проводити контрольну та оперативну закупівлю та постачання товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь. Порядок проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання визначається нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України.

Контрольна закупівля проводиться за наявності підстав, передбачених статтею 6 Закону:

1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:

- злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами;

- осіб, які готують або вчинили злочин;

- осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;

- осіб безвісно відсутніх;

- розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України;

- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності;

2) запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках;

3) потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.

Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах суду в кримінальних справах, що знаходяться в його провадженні, матеріалах органів дізнання, інших правоохоронних органів, у запитах оперативних підрозділів міжнародних правоохоронних органів та організацій інших держав, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках.

Працівники ВСБЕЗ можуть проводити контрольні закупки самостійно і також можуть робити це колегіально з іншими контролюючими органами в залежності від покладених на них завдань. Для виконання окремих доручень в ході проведення оперативно-розшукової діяльності можуть залучатись працівники інших підрозділів ст..8 Закона про ОРД.

Забороняється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів при відсутності підстав, передбачених у цій статті.

3. Працівникам підрозділів ДСБЕЗ, при проведенні контрольної закупівлі керуються Постановою КМ України від 02.04.94р. № 215 (далі – Порядок № 215), яка затверджує порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунків зі споживачами за надані послуги та реалізовані товари, у п. 4 Порядку № 215 зазначено, що вона проводиться, як правило, шляхом негласної контрольної закупки товару. Таким чином працівники підрозділів ДСБЕЗ при проведенні контрольної закупівлі не зобов'язані реєструватися в адміністраціях ринків. Згідно з п. 5 Порядку № 215 оголошення про контрольну перевірку проводиться відразу після передачі продавцем товару і грошового розрахунку. Посадова особа пред'являє службове посвідчення і розпорядження на проведення перевірки.

4. Відповідно до п. 4 ст. 5 Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 р. №510, працівникам підрозділів ДСБЕЗ для виконання покладених на них завдань, за наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, надано право проводити контрольні закупки. Згідно ст..6 п.1 ЗУ Про оперативно-розшукову діяльність, співробітники міліції мають право проводити перевірку на підставах, які можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, якщо в направлені на перевірку було формулювання перевірити за жалобою – то це компетенція органів захисту прав споживачів.

Оперативно-розшукова діяльності грунтується на принципах законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами управління і населенням ст.4 Закона про ОРД, тому проведення оперативних заходів (контрольної закупки) без заведення оперативно розшукової чи кримінальної справи заборонені . Не надання перевіряємому суб'єкту підприємницької діяльності направлення на перевірку , проведення оперативних заходів без передбачених законом підстав кваліфікується як діяння передбачене ст..365 п.1 КК України- перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Джерело: Громадська організація "Всеукраїнське об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу "Фортеця"

Поделиться:

Количество просмотров: 11756

Новий номер!

  • Звітуємо/сплачуємо податки за І квартал 2024 року
  • Річна звітність загальносистемника: заповнення додатка Ф2

Детальніше...

Ми на Facebook

Популярне